FireBird "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H

.FireBird

Firebird to darmowy program (Open Source Software) do obsługi baz danych GDB i FB dla zastosowań firmowych i osobistych

Uwagi

 • 1.Programy bcSopot współpracują poprawnie z Firebird od wersji 2.1.5. Wsparcie dla wersji 1.5 zostało wycofane (programy działają, ale pojawiają się problemy np. z aktualizacjami).
 • 2.Program Firebird może pracować na komputerach z systemami operacyjnymi Windows XP/2003/Vista/7/8, Windows Serwer od 2004 jak również z systemami "opartymi na Linux'ie".
 • 3.W przypadku pracy w sieci z zabezpieczeniem firewall należy odblokować port 3050 na komputerze serwera i stacji roboczej
 • 4.Plik baza danych obsługiwany przez Firebird nie może znajdować się na dysku sieciowym, przenośnym czy PenDrive (pamięci USB). Taka konfiguracja grozi nieodwracalnym uszkodzeniem danych.
 • 5.Należy koniecznie skonfigurować programy antywirusowe tak, aby nie skanowały plików z bazami danych oraz nie ingerowały w pracę naszych programów oraz programu Firebird. To nie żart, programy antywirusowe mogą poważnie uszkodzić pliki bazodanowe, powodując nieodwracalną utratę danych !.
 • 6.Plików z bazami danych Firebird nie można "archiwizować" przez kopiowanie pliku bazy danych, kompresowanie (np. ZIP), jeśli w danym momencie używają je programy lub procesy - grozi to uszkodzeniem bazy i nieodwracalną utratą danych !
 • 7.Właściwe pliki archiwum tworzone w programach i zapisywane są wyłącznie na komputerze na którym jest uruchomiony Firebird. Z tego powodu zaleca się kopiowanie tychże plików archiwum na zewnętrzne nośniki danych lub inne komputery.
 • 8.Pliki bazy danych utworzone w wersji FireBird 32 bit i 64 bit NIE SĄ KOMPATYBILNE !, oraz nowsze wersje FB od 3.0 w górę nie czytają ODS < 12 (od FB 2.5 w dół) !
  (*) pełna tabela kompatybilności)
  -- rozwiązanie problemu: na starym komputerze zarchiwizować bazę (plik *.gbk), na nowym utworzyć nową bazę i odtworzyć do niej zarchiwizowane dane.

upna początek


Do pobrania ze strony producenta:
albo z naszego serwera:
 • - Fire Bird wersja 2.1.5 (Win32) < kliknij by pobrać Firebird 2.1 >
 • - Fire Bird wersja 2.1.5 (x64) < kliknij by pobrać Firebird 2.1 > Tylko na serwery 64 bitowe
 • - Fire Bird wersja 2.5.3 (win32) - Zaleceanie dla Windows 10 < kliknij by pobrać Firebird 2.5 >

Uwaga: przed aktualizacją programu Firebird do nowszej wersji zaleca się utworzenie kopii bazy danych bieżącą wersją programu,
po czym należy koniecznie odinstalować bieżącą wersję programu FireBird

Zaleca się zlecenie tej operacji osobie obeznanej z systemem FireBird

Uwaga: - podczas instalacji koniecznie zaznaczyć:
[x] Kopiowanie bibioteki klienta Firebird katalogu <system>
[x] Wygenerowanie bibioteki klienta GDS32.DLL do obsługiwania starszych aplikacji


Upna początek