"bc" Bogdan Chudzikiewicz
81-815 Sopot, Kraszewskiego 31/109
telefon (58) 550 68 73
www.bcsopot.com.pl

Spis treści :

 1. Instalacja
 2. Wymagania sprzętowe
 3. Uruchomienie i działanie programów
 4. Obsługiwane kody sterujące
 5. Prawo do użytkowania

1. Instalacja.

Program może być dostarczany jest jako samo rozpakowujące się pakiet instalacyjny, lub jako pojedyncze programy *.exe.
Domyślnym katalogiem docelowym jest c:\bc. Jeżeli zainstalujemy program w innym katalogu, należy pamiętać by zmienić dostęp do programu ustawiony w pliku drukarki.set na właściwy. Przypominam również, że programy DOS "widzą" tylko ośmio znakowe nazwy katalogów i programów.
Pakiet zawiera dwa programy : bcDosPrint.exe,bcRawGDI.exe oraz niniejszy opis readme.html.
Pobierając program z internetu należy sprawdzić, czy jego pobrana wielkość równa się wielkości opisanej na stronie. Różna oznacza nieprawidłowo zakończoną operację pobierania lub zarażenie pliku wirusem komputerowym. Wszystkie programy i pliki PRZED wgraniem na serwer testowane są bieżącą wersją programu antywirusowego..

Firmy produkujące oprogramowanie mogą umieścić komercyjna wersję programu bcRawGDI.exe oraz wg potrzeby bcDosPrint.exe bezpośrednio w swoich aplikacjach instalacyjnych, w dowolnym katalogu.


2. Wymaganie sprzętowe.

System musi posiadać zainstalowaną drukarkę. Powinien posiadać zainstalowaną "myszkę" lub podobne urządzenie.
Ilość wolnej pamięci operacyjnej dla programów nie powinna być mniejsza niż:
1 340 K dla programu w wersji znakowej bcRawGDI.exei
4 800 K dla programu w wersji okienkowej bcDosPrint.exe


3. Uruchomienie i działanie programów.

 1. Uruchomienie programu bcDosPrint.exe
  bcDosPrint.exe [ plik.txt [V] ]

  Parametry działania programu, takie jak wybrane czcionki, standard polskich liter i inne ustawienia zapisywane są do pliku bcDosPrint.ini.
  Parametry te odczytywane są również przez program bcRawGDI

 2. Uruchomienie programu bcRawGDI.exe
  bcRawGDI.exe plik.txt [E] [MAZ] [180] [K=nn] [/TR][/FF|/FF=|/FF=nn][/ST][/P][R=nn][/DR="Drukarka"]

  Uwaga :
  jeżeli program bcDosPrint umieszczono w tym samym katalogu, to program bcRawGDI przyjmuje wprowadzone w nim (i zapamiętane w pliku bcDosPrint.ini ) ustawienia czcionek, standardu liter, skali iteracji i usuwania pliku.
  Jednakże polecenia wydane z linii komend mają decydujące znaczenie.

 3. Działanie programu.
  1. sprawdzenie, czy istnieje plik wywołany parametrem
  2. sukcesywne odczytywanie pliku : interpretacja kodów sterujących, standardu liter, generacja ramek; przesyłanie wyniku interpretacji na drukarkę lub okienko podglądu. Do wydruku różnej gęstości program wykorzystuje wybrane przez użytkownika czcionki.
  3. zakończenie pracy : opcjonalnie automatycznie po wydrukowaniu pliku; opcjonalne usunięcie pliku wydruku po wydrukowaniu

Wersja demonstracyjna programu drukuje pliki podzielone maksymalnie do trzech stron.


4. Obsługiwane kody sterujące.

Programy rozpoznają w zależności od wersji dwie grupy kodów.

Wersja "bc" - kodowanie własne systemu "bc" zawarte w plikach drukarki.set
Wersja komercyjna, demo - kodowanie standardu Epson i IBM
Kody sterujące :
(7) sygnał "beep"
(8) BackSpace, powrót do poprzedniego znaku
(9) Tab - ustawienie pozycji wydruku na wielokrotności 9-tej kolumny
(10) LF LineFeed - przejście do następnego wiersza
(12) zakończenie strony
(13) CR Return - powrót na początek wiersza
Esc (14)
(14)
Expanded On - włącza druk szeroki
(20) Expanded Off - wyłącza druk szeroki
(12),
Esc (12)
wyrzucenie strony
(15)
Esc (15)
włącz tryb Condensed
tj. z 10 > 16; z 12 > 20 CPI
(18)
Esc (18)
wyłącz tryb Condensed
tj. z 16 > 10; z 20 > 12 CPI
Esc @ przywrócenie wartości początkowych :
10 CPI; 6-line per inch; kolor czarny
Esc l (n) ustalenie marginesu na n-tym znaku czcionki 10cpi
Esc Q (n) ustalenie prawego marginesu - IGNOROWANE *)
Esc J (n) przesunięcie w dół strony o n-jednostek iteracji
Esc j (n) przesunięcie w górę strony o n-jednostek iteracji
Esc ! (n) Master Selection - główny wybór krojów
n=byte gdzie poszczególne zapalone bity oznaczają :
b = 1 elite
b = 2 (nie obsługiwany proporcional)
b = 4 condenset
b = 8 gruby
b = 16 podwójne uderzenie
b = 32 szeroki
b = 64 kursywa
b = 128 Podkreślenie
Esc $ (n)(m) bezwzględne ustawienie pozycji wydruku na pozycji n + 256 * m / 60 cala
Esc C (0) n
Esc C (n)
ustalenie wielkości strony - IGNOROWANE *)
Esc 0 ustalenie przesuwu pionowego 8 linii na cal
Esc 1 ustalenie przesuwu pionowego 7/78 linii na cal
Esc 2 ustalenie przesuwu pionowego 6 linii na cal (domyślna wartość)
Esc 3 (n) ustalenie przesuwu pionowego na n/180 cala
Esc + (n) ustalenie przesuwu pionowego na n/360 cala
Esc N (n) skip over perforation - IGNOROWANE *)
Esc 4 włączenie kursywy
Esc 5 wyłączenie kursywy
Esc - (n) n=0 - wyłączenie podkreślenia
n=1 - włączenie podkreślenia
Esc E włączenie tryb uwypuklenia - tu = Esc G
Esc F wyłączenia tryb uwypuklenia - tu = Esc H
Esc G włącznie grubych liter
Esc H wyłączenie grubych liter
Esc x (n) tryb NLQ - trudno tu mówić o takim trybie więc:
n=0 > Esc H
n=1 > Esc G
Esc M
Esc :
włącza tryb Elite tj.
z 10 > 12; z 16 > 20 CPI
Esc P wyłącza tryb Elite tj.
z 12 > 10; z 20 > 16 CPI
Esc S (n) n=0 włączenie małej czcionki akapitu superscript
n=1 włączenie małej czcionki akapitu subscript
Esc T wyłączenie czcionki akapitu
Esc W (n) tryb Expanded - rozszerzony
n=0 wyłącza;
n=1 włącza;
Esc r (n) ustawienie kolorów czcionki:
n=0 - czarny
n=1 - czerwony
n=2 - niebieski
n=3 - fioletowy
n=4 - żółty
n=5 - pomarańczowy
n=6 - zielony
  Kody niestandardowe :
Esc"F(n) Ustalenie grubości linii ramki w pixelach n: <1..255>
n=0 : domyślna/ustawiona w programie grubość ramki
Esc"r (r)(g)(b)
Esc"R(r)(g)(b)
ustalenie koloru wg standardu RGB(r,g,b)
r,g,b : <0..255>
Esc"s
Esc"S
wydruk w trybie Landscape.
Uwaga : warunkiem wykonania jest umieszczenie kodów jako pierwszych znaków w pliku.
Esc"t
Esc"T
wydruk w trybie Portret.
Uwaga : j/w
Esc"P<...> Esc"P<X=mm Y=mm W=mm H=mm FILE="pełna nazwa pliku"/>
Wstawia na współrzędnych x,y [mm] obrazek BITMAPY z podanej lokalizacji.
- w wymiarach określonych parametrami W=szerokość [mm], H=wysokość [mm]
- w naturalnej drukowalnej jego wielkości w przypadku braku parametrów H i W
np Esc"P<X=10 Y=15 FILE="c:\bmp\naglowek.bmp"/>

*) tj. ignorowane przez program
wartość podane w nawiasach okrągłych oznaczają wartość dziesiętną kodu sterującego np. "(49)" odpowiada "1"


5. Prawo do użytkowania.

 1. Wersja programu "bc" - wszyscy legalni użytkownicy aplikacji firmy "bc".
 2. Wersja DEMO - dowolni użytkownicy, przez dowolny okres. Wersja DEMO ograniczona jest wydrukami do maksimum trzech stron.
 3. Wersja komercyjna : posiadający licencje wydaną przez firmę "bc"
  1. nabywcy indywidualni - we własnym zakresie
  2. producenci oprogramowania - oni oraz użytkownicy ich oprogramowania, wykorzystujący program tylko i wyłącznie z oprogramowaniem tegoż producenta.

Opis do wersji 2008.03.08