DOSBox "bc" Bogdan Chudzikiewicz Powrót do strony "zarobić"

Uruchomienie programu KPR w oknie DOSBOX na maszynach z systemie 64 bitowym.

 

A. Założenia:

 1. Program KPR zainstalowany w lokalizacji E:\KPR_2010
 2. Zainstalowany emulator DOSBox wersja 0.74 (np. do folderu c:\programy\DOSBox074)
  ( strona domowa produktu http://www.dosbox.com)
 3. Zainstalowany program program przechwytujący wydruki PrintUSB.exe
  ( BW100 http://www.bcsopot.com.pl/raw2gdi.php)
 4. Do wydruków graficznych zainstalowany pakiet bcDEK4/FX4
  ( http://www.bcsopot.com.pl/kp900.php#Exe)

 


B. Przygotowanie do pracy:

 1. Utworzenie w folderze KPRa pod-folderów technicznych:
   DBXTMP katalog plików tymczasowych,
   DBXPRN katalog dla plików wydruków trybu Formularz ARK, Wdrukowanie XY,
   DBXDEK katalog dla plików wydruków Graficznych Windows

 2. Skopiowanie pliku konfiguracyjnego z folderu programu DOSBox do folderu KPRa pod nazwą DOSBx074.conf oraz odpowiednia jego modyfikacja wg przykładu:
  [autoexec]
    # podczepienie widzialności innych dysków, katalogów za wyjątkiem C: i Z: np.
     mount d d:\
     mount a c:\bcx
    # tu zmienne KPRa dla ustalenia wydruków
   SET BCTEMP=C:\DBXTMP
   SET BCDEKFX3=C:\DBXDEK
  cały przykładowy plik pod przykładami Foto

 3. Utworzenie skrótu uruchamiającego program (wg naszego przykładu)
   wiersz polecenia (jedna linia) :
   C:\Programy\DOSB074\DOSBox.exe -conf e:\kpr_2010\DosBx074.conf e:\kpr_2010\_2010.bat -noconsole

 4. Budowa pliku e:\kpr_2010\_2010.bat (dwie linie)
   #BIN900\KPR_2010.EXE %1
  EXIT

 5. Konfiguracja programu PrintUSB :
    - Katalog monitorowania plików E:\KPR_2010\DBXPRN


 6. Konfiguracja programu bcDEKFX3 (e:\kpr_2010\#bin900\bcdekfx4.exe) :
    - monitorowany folder E:\KPR_2010\DBXDEK
    - ustaw inny folder plików E:\KPR_2010\#BIN900\FR4


 7. Konfiguracja programu KPR_2010.EXE (tylko pierwsze uruchomienie)
    menu System | Drukarki:
    - wybieramy drukarkę Windows bcRawGDI(a3)
    - ustawiamy Wydruk do: C:\DBXPRN\WYDRUK.TXT


 


C. Właściwe uruchomienie programu do pracy:

 1. Uruchomienie programu PrintUSB (o ile będziemy drukować w trybie ARK czy XY)
 2. Uruchomienie programu bcDEKFX4 (o ile będziemy drukować w trybie Graficznym)
 3. Uruchomienie programu KPR skrótem utworzonym w pkt B.3
 4. Po zakończeniu pracy w programie KPR, w "czarnym" oknie DosBoxa należy wpisać polecenie EXIT i nacisnąć Enter a nastąpi zamknięcie aplikacji DosBoxa
 5. Zakończyć pracę programów uruchomionych w pkt C.1 i C.2

 

Przykładowy plik Dosbx074.conf

 


Koniec.

Sopot, dnia 27.05.2010