Konwerter 2019 - 2020 "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H


Z powodów stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 13 marca 2020 do odwołania BIURO STACJONARNE jest ZAMKNIĘTE.
Kontakt pocztą elektroniczną i telefonicznie.

Pozdrawiam i życzę szczęścia w omijaniu "korony".


Jeżeli chcesz przekopiować dane firm z programu z 2019 roku to należy wykonać w kolejności co następuje:

 1. Zainstalować wersję programu KP020 na rok 2020 do katalogu np. Z:\KPR_2020

 2. Program do przeniesienia danych BC19-20.exe powinien być w katalogu programu kpr za 2020 rok np. Z:\kpr_2020
  (Jeżeli go nie ma, pobieramy go klikając na tym linku prawym przyciskiem myszki)

  00


 3. Uruchomić program BC19-20
  1)- wprowadzić katalog źródłowy (w przykładzie Z:\kpr_2019)
  (jeżeli nie wiemy gdzie znajdują się dane za 2019 rok należy uruchomić program za rok 2019, uruchomić opcje menu: Firma | Zmiana Firmy, nacisnąć klawisz Ctrl K i wg odczytu ustawić katalog danych określny zmienną DANE=Z:\kpr_2019)

  kbCtrlK


     - wprowadzić katalog docelowy (w przykładzie Z:\kpr_2020)
     - można zaznaczyć "[x] zapisz ustawienia lokalizacji" na przyszłość, do kolejnego przenoszenia - jak przenosimy po kilka firm

  01


  2)- zaznaczyć jakie ustawienia - dane globalne chcesz przekopiować (np.globalną bazę adresów, itp)

  02


     - zaznaczyć, jakie dane przekopiować w obrębie poszczególnej firmy (z możliwością pytania o poszczególne osoby)

  03


     Uwaga: nie ma potrzeby nie zmieniać - wartości domyślne są prawidłowe !


  04


     Zacznie się konwersja danych globalnych - jak chcesz by przenieść twoje pliki z roku ubiegłego wciskaj "W", lub "A" - by potwierdzić raz na zawsze.

  05


  3)- zaznaczyć firmy, które chcesz przenieść do nowego roku
  (zaznaczone to te z kwadracikiem przed nazwą, w przykładzie nie wybrano firm z numerami parzystymi)
     - uruchomić kopiowanie klawiszek F5 (i opcjonalnie potwierdzać kopiowanie danych osób )

  06


 4.    - jeżeli nie zatwierdzono grudnia w danych - pojawi się stosowny komunikat o tym, że trzeba będzie to i owo wprowadzić w roku 2020 ręcznie
       np. dobrze wprowadzić w ustawieniach VAT %cent proporcji osiągniętej na koniec roku (dla firm dokonujących sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej)

  07


     - Koniec pracy kopiera - program zamknię się po wciśnięciu Enter

  08

 5. Program można uruchomić ponownie, nie pozwoli on na wgranie danych już skonwertowanych firm (tj. nie pozwoli na konwersje do istniejącego już katalogu)
  - tak więć można firmy przenosić sukcesywnie, w miarę potrzeby, po wprowadzeniu istotnych zmian na koniec 2019 roku księgowego nawet na początku lutego, kiedy to księgujemy styczeń 2020.

Konwerter umożliwia przeniesienie :

 • danych firmy
 • wybiórczo danych pracowników, a z nimi rodzin, wynagrodzeń wpisanych w 2020 i umów zleceń wystawionych już w 2020
 • zapisów księgowych, oraz not korygujących wprowadzonych już do roku 2020, oraz tych co się automatycznie wprowadziły w momencie dekretowania do 2020 roku
 • danych z pid-5 z roku 2019
 • danych automatów księgowych, bazę firm, bazę przelewów, bazę ŚT3500, dowody wewnętrzne, ustawienia przelewów, odsetki-(wystawione zobowiązania),
 • danych zapisanych w programach pomocniczych: Środki Trwałe, Kilometrówka

Najczęstrze błędy popełniane przy przechodzeniu na nowy rok:

 • Dokonanie konwersji danych przed zakończeniem wprowadzania dokumentów roku poprzedniego (w przypadku wprowadzania dokumentów VAT o innym niż grudzień terminie odliczenia VAT - "DataVAT-7", oraz dokumentów "oczekujących", czy wystawienia rachunku za usługi biura "do stycznia")
  - lekarstwo: - przenosić tylko te firmy, które są już zrobione
 • Dokonanie poprawek w roku ubiegłym odnośnie w/w typów dokumentów
  - lekarstwo: - wykonać import tych dokumentów w opcji menu : księgi | Administracja | Importuj dane księgowe wersji KP880
  podając katalog roku poprzedniego

Konwerter na 2020. Wersja : 1.05

Konwerter 2019-2020 x86 (208 384 ) BC19-20.exe Wersja DOS-32, Windows (x86)

Wersje:

 • 1.00 - 31.12.2019: pierwsza wersja
 • 1.01 - 02.01.2020: poprawka konwersji stałych wynagrodzeń
 • 1.02 - 06.01.2020: Przystosowane do wersji nowszego PIT-5 z wersji KP020.00b
 • 1.03 - 13-01-2020: Dodano bezpiecznik na błąd wersji 2019 zapisu do 2020
 • 1.03a- 15-01-2020: Jak już raz przerabiano dane globalne, to ponowne uruchomienie konwertera nie zaznacza ponownego ich konwertowania (na bazie sprawdzenia istnienia pliku baza_ad8.rek)
 • 1.04 - 20.01.2020: Usunięto konwersję bazy adresów i banków US - jedno teraz nowa
 • 1.05 - 22.01.2020: 1.03 - bezpiecznik zadziałał niepoprawnie

Rozszerzone możliwości:

Dodatkowe kopiowanie: Jeżeli poza plikami programu KPR_BC chcesz przegrać inne pliki, utworzone innymi programami, (np. pliki dlugi.txt,FAKT2020.REK ) to jest na to rada
- utwórz plik o nazwie BC19-20.LST (w tym samym katalogu co program BC19-20.EXE)
- w kolejnych liniach umieść nazwy plików jakie chcesz przenieść dodatkowo (pełne nazwy)
(w naszym przykładzie)
DLUGI.TXT
FAKT2020.REK
itd ...
- dopiero wówczas uruchom konwerter (pkt 3)


Upna początek