"bc" - EDEK(9) 10-12-2018 16:15 "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H

W dniach 30.11 - 06.12 autor jest niedostępny (przyczyna tajna z powodu RODO)


O programie Pobranie programu Zmiany, wersje Cennik Zamówienie

bcEDEK: Uwaga - wersja bcEDEK(10) na 2019 rok - wymaga nowego klucza rejestracyjego. Instalator umieszczony zostanie po 06.12.2018 r.

Program:

Program służy do podpisywania podpisem kwalifikowanym (lub/oraz podpisem danymi autoryzującymi) wczytanych deklaracji z plików XML, przechowywania ich w bazie, grupowania wg podatników (firm), podpisywania, wysyłania elektronicznie do systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów, oraz nowego projektu projektu e-Deklaracje 2, "UBD" oraz "JPK"
Przeznaczony jest głównie dla biur rachunkowych.

Program posiada wbudowaną (własną):
 • możliwości szyfrowania połączenia Sha256 RSA Encryption
 • obsługę usługi WebServices (na razie testowej od dnia 01.06.2017) Bramki systemu e-Deklaracje protokołem komunikacji TLS 1.2 nawet w systemach Widnows XP
 • bezpośrednią usługę dostępu do urządzeń podpisujących poprzez wybranie bibliotek oprogramowania czytników certyfikatów
Zawiera :
 • bazę podatników - firm wysyłających e-Deklaracje
 • możliwość wczytania przy zakładaniu firmy danych z plików Firmatxt.ini programu KPR_BC oraz opcjonalnie danych z pliku XML
 • możliwość wczytania wszystkich deklaracji generowanych z programu KPR_BC, oraz odpowiadających budową deklaracji XML z dowolnych innych aplikacji
 • możliwość weryfikacji poprawności wczytywanych plików na bazie schemy xsd umieszczonej na serwerach systemu e-deklaracje, ePUAP
 • możliwość utworzenia, wydrukowania zgłoszenia pełnomocnictwa UPL-1 (nawet w wersji demo), oraz odwołanie pełnomocnictwa OPL-1
 • możliwość wydrukowania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru UPO
 • importowanie wielu dokumentów jednocześnie do różnych podatników
 • wysyłanie wielu dokumentów jednocześnie
 • pobieranie potwierdzeń dla wielu dokumentów jednocześnie
 • bazę danych wczytanych plików *.XML, a w niej m.in.
  - identyfikatory potwierdzeń otrzymanych po wysyłce e-dokumentów,
  - pliki XML danych potwierdzenia UPO
 • możliwość wydrukowania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru UPO z dodatkowymi informacjami o podatniku, i wysyłanym dokumencie
 • zestawianie dokonanych wysyłek wg stopnia ich przetwarzania, wg rodzaju deklaracji, okresu
 • bazę informacji o wysłanych plikach "JPK", a w niej m.in.
  - identyfikatory potwierdzeń otrzymanych po wysyłce JPK,
  - odpowiedź JSON danych potwierdzenia UPO
 • możliwość wydrukowania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru UPO dla JPK z dodatkowymi informacjami o podatniku
 • zaawansowaną obsługę praw operatorów
 • pełną kontrolę nad dostępem do danych, historię operacji
 • podpisywanie: podpisem kwalifikowany, danymi autoryzacyjnymi, poprzez plik XML platformą ePUAP
Obsługiwane formularze:
 • Tworzenie, wydruki: UPL-1(6), OPL-1(5)
 • Wydruki: ZAW-E1(1), ZAW-E2(2) "archiwalne"
 • Tworzenie, poprawianie, import, wysyłka, wydruki: VAT-7(10..17), VAT-7K(4..11), VAT-26(1), VAT-27(1), VAT-UE(2,3), VAT-UEK(2,3), PIT-4R(3..6), PIT-8AR(3..6), PIT-8C(5..8), PIT-11(17..23), PIT-R(16..18), PCC-3(2..5), VAT-R(8..10)
 • Import, wysyłka, wydruki: VAT-7D(1..8), VAT-8(2..8), VAT-9(2), VAT-9M(1..7), VAT-10(2..5), VAT-11(1..5), VAT-12(1..3),
  VAT-UE(1), VAT-UEK(1),
  PIT-8AR(1,2), PIT-4R(2), PIT-8C(3,4), PIT-8S(3), PIT-11(16), PCC-2(4),
  zbiorcze roczne: PIT-11Z(21..23), PIT-8CZ(7,8), PIT-40Z(20,22), PIT-RZ(17,18)
  CIT-8(21),
  PIT-16A(6..8), PIT-19A(5..8), PIT-28(15..20), PIT-36L(6..14), PIT-36(16..25), PIT-37(16..24), PIT-38(6..12), PIT-39(2..8), PIT-40(16..20)
 • Import, wysyłka: praktycznie wszystkie formularze wprowadzane na bieżąco, oraz innych formularzy po określeniu "KoduSystemowego", typu okresu, opcjonalnie adresu schematu wzorca xsd
 • wizualizacja XML wg schematy XSL dokumentów opublikowanych na platformie e-Puap (o ile działają poprawnie)
Obsługiwane zestawienia JPK:
 • Import, szyfrowanie, podpisanie i wysyłka wszystkich rodzajów plików JPK:
 • JPK_VAT, JPK_VAT(2), JPK_VAT(3), JPK_PKPiR, JPK_PKPiR(2), JPK_EWP, JPK_KR, JPK_FA, JPK_WB, JPK_MAG
 • Wizualizacja XSD plików JPK
 • Możliwość łączenia plików wielu plików JPK-VAT(2), JPK-VAT(3) jak również połączenia plików JPK-VAT(3) z JPK_VAT(2)
Uwaga - program nie jest programem księgowym i nie służy do tworzenia nowych deklaracji (za wyjątkiem kliku wyżej wymienionych)
oraz nie generuje plików JPK (za wyjątkiem JPK-VAT(2) i JPK-VAT(3))
Wymagania programu :
 • Zainstalowany darmowy system baz danych FireBird
 • Kwalifikowany Podpis Elektroniczny (ten sam co w Programie Płatnika)
 • System operacyjny wspierany przez Microsoft Windows
 • Aktualną lub nowsza wersję Microsoft MsXML6.0 (niezbędną do obsługi plików XML i weryfikacji schematów XSD)
 • 10 MB wolnego miejsca na dysku komputera

górana początek


Programy instalacyjne:

bcEDEK(9) na rok 2018, obsługujący oczywiście również lata ubiegłe
Uwaga : przed aktualizacją proszę dla bezpieczeństwa zrobić kopię bazy danych oraz w przypadku pracy w sieci KONIECZNIE zakończyć pracę na innych stanowiskach
Wersje: 2018.11.26#292
Instalacyjna/aktualizacyjna przeznaczona do pracy z zainstalowanym wcześniej serwerem bazy danych FireBird, lub jako stacja robocza.
Aktualizacyjna zainstalowanego wcześniej programu mniejszy plik do pobrania
Deklaracja zgodności według PN/EN 45014: Deklaracja

bcEDEK(8) na rok 2017, obsługujący oczywiście również lata ubiegłe
Wersje: 2017.14.09#267
Instalacyjna/aktualizacyjna przeznaczona do pracy z zainstalowanym wcześniej serwerem bazy danych FireBird, lub jako stacja robocza.
Aktualizacyjna zainstalowanego wcześniej programu mniejszy plik do pobrania
Deklaracja zgodności według PN/EN 45014: Deklaracja

bcEDEK(7) na rok 2016 i lata poprzedzające
Uwaga : przed aktualizacją proszę dla bezpieczeństwa zrobić kopię bazy danych oraz w przypadku pracy w sieci KONIECZNIE zakończyć pracę na innych stanowiskach
Wersje: 2016.12.15#246
Instalacyjna/aktualizacyjna przeznaczona do pracy z zainstalowanym wcześniej serwerem bazy danych FireBird, lub jako stacja robocza.
Aktualizacyjna zainstalowanego wcześniej programu mniejszy plik do pobrania
Deklaracja zgodności według PN/EN 45014: Deklaracja

bcEDEK(6) na rok 2015 i lata poprzedzające
Uwaga : przed aktualizacją proszę dla bezpieczeństwa zrobić kopię bazy danych oraz w przypadku pracy w sieci KONIECZNIE zakończyć pracę na innych stanowiskach
Wersja na 2015:
(zawiera wszystko co zostanie opublikowane do 31.12.2015, a obowiązujące w 2015)
2015.11.30#211
Instalacyjna/aktualizacyjna przeznaczona do pracy z zainstalowanym wcześniej serwerem bazy danych FireBird, lub jako stacja robocza.
Deklaracja zgodności według PN/EN 45014: Deklaracja

bcEDEK(5) na rok 2014 i lata poprzedzające
Ostatnia wersja na 2014: 2014.13.03#184
Instalacyjna/aktualizacyjna.
Deklaracja zgodności według PN/EN 45014: Deklaracja

Poprzednie wersje instalacyjne programów za lata ubiegłe zostały usunięte, ponieważ nie działa w nich wysyłanie dokumentów i pobieranie UPO spowodowane dużymi zmianami w adresowaniu bramki eMF oraz wywoływaniu serwisu GateService.wsdl
 
Instrukcja obsługi programu bcEDEK "Szybki Start"
Darmowa wersja instalacyjna serwera bazy danych "FireBird"
FireBird 2.0 Embed (ODS 11.0) wersja instalacyjna do pracy lokalnej, jednostanowiskowej ("nie serwerowej")
 
Bramka
produkcyjna
bramka.e-deklaracje.mf.gov.pl
Bramka
testowa
test-bramka.edeklaracje.mf.gov.pl
 

górana początek


Cennik programów:

Pragnę podkreślić, że licencja na jeden egzemplarz programu uprawnia użytkownika do użytkowania go na jednym stanowisku komputerowym.
Jeżeli zachodzi potrzeba instalacji programu na kilku stanowiskach lub użytkowania w sieci, konieczne jest nabycie licencji na każde dodatkowe stanowisko czy staję roboczą.
 (ceny netto) Biuro: 1) Firma: 2)
Nowy program - pierwszy zakup
EDEK9 *) (cena obejmuje wszystkie aktualizacje tej wersji za rok podatkowy 2018 do dnia 30.11.2018)
Pełna (e-Deklaracje + pliki JPK) 600,00
EDEK9-BDJ
300,00
EDEK9-FDJ
Tylko e-Deklaracje 300,00
EDEK9-BDX
150,00
EDEK9-FDX
Tylko pliki JPK 300,00
EDEK9-BXJ
150,00
EDEK9-FXJ
Rozszerzenie wersji programu: różnica w cenie pomiędzy nową wersją a posiadaną
1) Biuro:  - wprowadzanie dowolnej ilości Podmiotów (Firm)
2) Firma:  - wprowadzanie ograniczone do jednego Podmiotu (Firmy)
Usługa zdalnej instalacji/aktualizacji przez zdalny pulpit.
  - zdalna instalacja (na 1-no stanowisko/na 1-ną stację roboczą) 50,00 25,00
  - zdalna instalacja (na serwerze udostępniającym bazę danych bcEDEKa) 100,00 50,00
  - zdalna aktualizacja (na 1-no stanowisko/na 1-ną stację roboczą) 25,00 25,00

*) Koszt dodatkowych stanowisk, nabycia i aktualizacji 25% 25%
Opłata za używanie każdego z programów na kolejnych stanowiskach komputerowych to iloczyn w/w procentu, ilości dodatkowych stanowisk i ceny zakupu nowego programu, czy odpowiednio aktualizacji

Aktualizacja na rok 2018 z poprzednich wersji:
  (ceny netto) Biuro: Firma:
Cena aktualizacji z wersji EDEK8 (2017)
EDEK8 | e-Deklaracje + pliki JPK 250,00
EDEK8-XXJ
100,00
EDEK8-N1J
EDEK8 | e-Deklaracje 150,00
EDEK8-XXX
50,00
EDEK8-N1X
EDEK8 | pliki JPK 150,00
EDEK8-XXV
50,00
EDEK8-N1V
Cena aktualizacji z poprzednich wersji EDEK (2008-2016)
EDEKn (n=1..7) | e-Deklaracje 200,00
EDEKn-XXX
100,00
EDEKn-N1X

górana początek


Zamówienie:

tajniak Złożenie zamówienia na nabycie i rejestrację programu.
 1. Proszę poprawnie wypełnić w którym podajemy dane do wystawienia faktury, i wybieramy rodzaj zamawianego programu, celem otrzymania oferty.
 2. Po spełnieniu warunków zawartych w ofercie, i dokonaniu płatności, otrzymuje się pocztą elektroniczną załącznik - plik z kluczem rejestracyjnym (*.bc). Należy go zgrać do katalogu w którym jest zainstalowany program. Zostanie on wówczas automatycznie odczytany przez program.
 3. Jeżeli nie wiemy w jakim katalogu jest zainstalowany program, proszę zapisać klucz rejestracyjny do katalogu "c:\" a następnie w programie w pozycji menu Wyjście, podpozycji O programie należy wcisnąć przycisk Open i wskazać plik rejestracyjny. Zostanie on odczytany i nastąpi automatyczne wypełnienie pól rejestracji programu.

górana początek


Historia wersji:

Bramka testowa MF:

Upna początek