Z powodów stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 13 marca 2020 do odwołania BIURO STACJONARNE jest ZAMKNIĘTE.
Kontakt pocztą elektroniczną i telefonicznie.

Pozdrawiam i życzę szczęścia w omijaniu "korony".

"bc"Bogdan Chudzikiewicz


Zamówienie klucza licencyjnego do programu Raport Kasowy

 Zamawiam klucz i proszę uwzględnić, że jest to:
Pierwsza rejestracja
Aktualizacja, a mój kod programu z posiadanej poprzedniej wersji programu: ( formatu ppwww-xxx-dd-n-nnnn )
  
Dane użytkownika programu (licencji obiorcy):
*) pola muszą być wypełnione przy nabyciu nowego programu
**)pole wymagane przynajmniej przy aktualizacji
 
Pełna nazwa firmy : *)
cd.
Właściciel, osoba upoważniona : *)
NIP : (proszę wprowadzić z kreskami)
Kod : *)
Miasto : *)
Ulica, dom, lokal : *)
email : **) Informuj o nowszych wersjach
telefon : faks
ilość stanowisk : bz - dla aktualizacji bez zmian; dla nowego zakupu (lub aktualizacji ze zmianą ilości stanowisk) wpisać docelową ilość stanowisk
Wersja programu :
Uwagi do zamówienia :
Zamawiam płatną usługę : zdalnej instalacji
nie zamawiam tej usługi, poradzę sobie samodzielnie
  
Sposób dostarczenia faktury za program :
faktura - przesłana do wydruku jako plik formatu pdf lub wydrukowana zdalnie na komputerze u klienta
faktura elektroniczna - podpisana certyfikatem kwalifikowanym do przechowywania w formie elektronicznej
faktura papierowa - odbiór osobisty lub przesłana pocztą w kopercie, za potwierdzeniem odbioru [ za dodatkową opłatą 20,00 zł brutto ]
Realizacja :
Po przesłaniu zamówienia, zwrotnie na adres emailowy lub numer faksu zostanie przesłany dokument oferty zawierający numer konta bankowego i kwotę jaką należy przelać za nabycie Klucza licencyjnego programu. Zamówienie zostanie zrealizowane po uznaniu kwoty na naszym rachunku.
Kwota uzależniona jest od rodzaju programu, ilości stanowisk, posiadanych poprzednich wersji oraz ewentualnych kosztów przesyłki.
Niestety, wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych przez "bc" Bogdan Chudzikiewicz w celu prowadzenia korespondencji, wystawiania dokumentów sprzedaży, przypisania danych do licencji programu przez umieszczenie ich w bazie danych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. (DZ.U. nr 133 poz. 883, z późn. zmianami) "O ochronie danych osobowych".
Oświadczam, że zamawiający nie jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej czy rolnikiem ryczałtowym.
Stosownie do "Ustawy o prawach konsumenta" zamawiając klucz licencyjny do programu, zdaję sobie sprawę, że przyjmuję wykonanie usługi przez firmę "bc" Bogdan Chudzikiewicz i nie przysługuje mi prawo do odstąpienia od umowy (DZ.U. nr 827 z 2014 "Ustawa o prawach konsumenta").
Oświadczam, że zapoznałem się z dostepnym m.i. pod tym linkiem - "Regulaminem Sklepu internetowego".
***)
***) Jeżeli występuje problem z przesłaniem danych proponuję wydrukować tą stronę i przesłać faksem pod numer firmy 58 550 68 73

Poprzednia strona, Strona główna, Drukuj formularz