FR340 "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H


Z powodów stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 13 marca 2020 do odwołania BIURO STACJONARNE jest ZAMKNIĘTE.
Kontakt pocztą elektroniczną i telefonicznie.

Pozdrawiam i życzę szczęścia w omijaniu "korony".


Bieżąca wersja FR340.10.09a z dnia 01.09.2010


o programie pobranie programu zmiany, wersje cena rejestracja

 

 

Program

Chyba najprostszy program do wystawiania faktur vat i rachunków uproszczonych i nie tylko ! .
Minimalne wymagania sprzętowe, prostota obsługi.

Zawiera między innymi :
 • Faktury, opcjonalnie Rachunki Uproszczone, Paragony
  • przy wystawianiu aktualizowane stany magazynowe,
  • możliwość wystawienia faktur usługowych,
  • pełna kontrola spłaty zadłużenia
 • Rejestry VATu
 • Faktury RR:
  • wystawianie faktur zakupu za Rolników Ryczałtowych,
  • rejestr Faktur VAT RR.
 • Magazyn: remanent , zamówienia, zestawienia
 • biuro: adresowanie kopert, nowe przelewy bankowe: WP, WP_F110, WP_ F111, WP_F112
 • księgowość: raport sprzedaży, niezapłacone zobowiązania, terminy płatności, dochodowość
 • odsetki ustawowe, podatkowe, umowne
 • współpraca z systemem KPR_BC (od wersji KP850) , programem RAKS 5.xx
 • Program działający poprawnie po 31.12.1999

na początek


 

 

FR340

Pełne wersje instalacyjne programu FR340XXX

 1. Pobierz odpowiednią wersję programu (klikając na dyskietce odpowiedniej wersji polskich liter poniżej)
 2. Uruchom pobrany program a rozpocznie się instalacja programu.
  Możesz pobrany instalator wgrać na dyskietkę i zainstalować na komputerze na którym nie ma systemu Windows !

-

Standard polskich liter :
instalator :
MAZOVIA
DOS
CP-852 (LATIN 2)
DOS
CP-852
DOS-Windows
CP-852
Windows 64
FR340XXX, FR340RXX Fakturowanie MAZOVIA Fakturowanie CP-852 Fakturowanie CP-852 instator Windows Fakturowanie CP-852 instator Windows 64
Uwaga dla aktualizujących :
- zmienić w opcji Sprzedaż | faktury | Konfiguracja
- - Sterownik na FAKT.ARK - w nim jest wydruk wg nowego PKWiU
- dla osób nie podlegających podatkowi VAT ustawić sterownik rachunków na RACH_NV.ARK
 

-

na początek


 

 

Rejestracja programu.
 1. Proszę poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny
 2. Po spełnieniu warunków rejestracji otrzymuje się pocztą elektroniczną załącznik - plik z kluczem rejestracyjnym (*.bc). Należy go zgrać do katalogu w którym jest zainstalowany program. Zostanie on wówczas automatycznie odczytany przez program.
 3. Jeżeli nie wiemy w jakim katalogu jest zainstalowany program, proszę odczytać dane z pliku rejestracyjnego Windowsowym Notatnikiem a następnie w programie w pozycji menu Wyjście, podpozycji O programie wpisać uważnie, uwzględniając wielkości liter odpowiednie dane. Lokalizację programu łatwo ustalić w pozycji menu Wyjście, podpozycji DOS, poleceniem CD.

na początek


 

 

Ceny programu:

Pragnę podkreślić, że licencja na jeden egzemplarz programu uprawnia użytkownika do użytkowania go na jednym stanowisku komputerowym. Jeżeli zachodzi potrzeba instalacji programu na kilku stanowiskach lub użytkowania w sieci, konieczne jest nabycie licencji na każde dodatkowe stanowisko.

Wersja programu Ceny netto
Fakturowanie, wersja podstawowa 100.00
FR340-XXX
Fakturowanie + Export do programu RAKS 150.00
FR340-RXX
Każde dodatkowe stanowisko w ramach jednej firmy + 25% ww ceny
Aktualizacja z poprzednich wersji FR330, FR320, FR305 40.00

na początek

 

 

Wersje :

Upna początek