FR350 "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H


Z powodów stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 13 marca 2020 do odwołania BIURO STACJONARNE jest ZAMKNIĘTE.
Kontakt pocztą elektroniczną i telefonicznie.

Pozdrawiam i życzę szczęścia w omijaniu "korony".


Bieżąca wersja FR350.13.01a z dnia 28.12.2012


o programie pobranie programu zmiany, wersje cena rejestracja

 

 

Program

Chyba najprostszy program do wystawiania faktur vat i rachunków uproszczonych i nie tylko ! .
Minimalne wymagania sprzętowe, prostota obsługi.

Zawiera między innymi :
 • Faktury, opcjonalnie Rachunki Uproszczone, Paragony
  • przy wystawianiu aktualizowane stany magazynowe,
  • możliwość wystawienia faktur usługowych,
  • pełna kontrola spłaty zadłużenia
  • edycja i dodawanie nowych stawek VAT
 • Rejestry VATu
 • Faktury RR:
  • wystawianie faktur zakupu za Rolników Ryczałtowych,
  • rejestr Faktur VAT RR.
 • Magazyn: remanent , zamówienia, zestawienia
 • biuro: adresowanie kopert, nowe przelewy bankowe: WP, WP_F110, WP_ F111, WP_F112
 • księgowość: raport sprzedaży, niezapłacone zobowiązania, terminy płatności, dochodowość
 • odsetki ustawowe, podatkowe, umowne
 • współpraca z systemem KPR_BC od wersji KP880
 • Program posiada bieżące stawki VAT oraz nowe obowiązujące od 01.01.2011 oraz możliwość definicji przyszłych

na początek


 

 

FR350

Pełne wersje instalacyjne programu FR350AAA

 1. Pobierz odpowiednią wersję programu (klikając na odpowiednim do wersji przycisku)
 2. Uruchom pobrany program a rozpocznie się instalacja programu.
  Możesz pobrany instalator wgrać na dyskietkę i zainstalować na komputerze na którym nie ma systemu Windows !

-

Instalator programu dla systemu operacyjnego :  
Strona kodowa (standard polskich liter) :  
DOS
CP-896 (Mazovia)
DOS
CP-852 (Latin 2)
Windows (32 i 64 bit)
Termial CP-852
FR350AAA

-

na początek


 

 

Zamówienie licencji na programu.
 1. Proszę poprawnie wypełnić

 2. Po spełnieniu warunków rejestracji otrzymuje się pocztą elektroniczną załącznik - plik z kluczem rejestracyjnym (*.bc). Należy go zgrać do katalogu w którym jest zainstalowany program. Zostanie on wówczas automatycznie odczytany przez program.
 3. Jeżeli nie wiemy w jakim katalogu jest zainstalowany program, proszę odczytać dane z pliku rejestracyjnego Windowsowym Notatnikiem a następnie w programie w pozycji menu Wyjście, podpozycji O programie wpisać uważnie, uwzględniając wielkości liter odpowiednie dane. Lokalizację programu łatwo ustalić w pozycji menu Wyjście, podpozycji DOS, poleceniem CD.

na początek


 

 

Ceny programu:

Pragnę podkreślić, że licencja na jeden egzemplarz programu uprawnia użytkownika do użytkowania go na jednym stanowisku komputerowym. Jeżeli zachodzi potrzeba instalacji programu na kilku stanowiskach lub użytkowania w sieci, konieczne jest nabycie licencji na każde dodatkowe stanowisko.

Wersja programu Ceny netto
Fakturowanie, wersja podstawowa 100.00
FR350-AAA
Każde dodatkowe stanowisko w ramach jednej firmy + 25% ww ceny
Aktualizacja z poprzednich wersji FR340 50.00
Aktualizacja z poprzednich wersji FR330, FR320, FR305 80.00

na początek

 

 

Wersje :
Wersja historyczna FR340

Upna początek