FR351 "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H


Z powodów stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 13 marca 2020 do odwołania BIURO STACJONARNE jest ZAMKNIĘTE.
Kontakt pocztą elektroniczną i telefonicznie.

Pozdrawiam i życzę szczęścia w omijaniu "korony".


Bieżąca wersja FR351.14.11a z dnia 04.11.2014


.o programie . pobranie programu . zmiany, wersje . cena . rejestracja

 

 

.Program

Chyba najprostszy program do wystawiania faktur vat i rachunków uproszczonych i nie tylko ! .
Minimalne wymagania sprzętowe, prostota obsługi.

Zawiera między innymi :
 • Faktury, opcjonalnie Rachunki Uproszczone, Paragony
  • przy wystawianiu aktualizowane stany magazynowe,
  • możliwość wystawienia faktur usługowych,
  • pełna kontrola spłaty zadłużenia
  • edycja i dodawanie nowych stawek VAT
 • Rejestry VATu
 • Faktury RR:
  • wystawianie faktur zakupu za Rolników Ryczałtowych,
  • rejestr Faktur VAT RR.
 • Magazyn: remanent , zamówienia, zestawienia
 • biuro: adresowanie kopert, nowe przelewy bankowe: WP, WP_F110, WP_ F111, WP_F112
 • księgowość: raport sprzedaży, niezapłacone zobowiązania, terminy płatności, dochodowość
 • odsetki ustawowe, podatkowe, umowne
 • współpraca z systemem KPR_BC od wersji KP880
 • Program posiada bieżące stawki VAT oraz nowe obowiązujące od 01.01.2011 oraz możliwość definicji przyszłych

upna początek


 

 

. FR351

Pełne wersje instalacyjne programu FR351AAA

 1. Pobierz odpowiednią wersję programu (klikając na odpowiednim do wersji przycisku)
 2. Uruchom pobrany program a rozpocznie się instalacja programu.
  Możesz pobrany instalator wgrać na dyskietkę i zainstalować na komputerze na którym nie ma systemu Windows !

-

Instalator programu dla systemu operacyjnego :  
Strona kodowa (standard polskich liter) :  
DOS
CP-896 (Mazovia)
DOS
CP-852 (Latin 2)
Windows (32 i 64 bit)
Termial CP-852
FR351AAA

-

upna początek


 

 

. Zamówienie licencji na programu.
 1. Proszę poprawnie wypełnić

 2. Po spełnieniu warunków rejestracji otrzymuje się pocztą elektroniczną załącznik - plik z kluczem rejestracyjnym (*.bc). Należy go zgrać do katalogu w którym jest zainstalowany program. Zostanie on wówczas automatycznie odczytany przez program.
 3. Jeżeli nie wiemy w jakim katalogu jest zainstalowany program, proszę odczytać dane z pliku rejestracyjnego Windowsowym Notatnikiem a następnie w programie w pozycji menu Wyjście, podpozycji O programie wpisać uważnie, uwzględniając wielkości liter odpowiednie dane. Lokalizację programu łatwo ustalić w pozycji menu Wyjście, podpozycji DOS, poleceniem CD.

upna początek


 

 

. Ceny programu:

Pragnę podkreślić, że licencja na jeden egzemplarz programu uprawnia użytkownika do użytkowania go na jednym stanowisku komputerowym. Jeżeli zachodzi potrzeba instalacji programu na kilku stanowiskach lub użytkowania w sieci, konieczne jest nabycie licencji na każde dodatkowe stanowisko.

Wersja programu Ceny netto
Fakturowanie, wersja podstawowa 100.00
FR351-AAA
Każde dodatkowe stanowisko w ramach jednej firmy + 25% ww ceny
Aktualizacja z poprzednich wersji FR350 20.00
Aktualizacja z poprzednich wersji FR340 70.00
Aktualizacja z poprzednich wersji FR330, FR320, FR305 80.00

upna początek

 

 

. Wersje :
. Poprzednia wersja FR350
. Poprzednia wersja FR340

Upna początek