FR 352 "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H


Z powodów stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 13 marca 2020 do odwołania BIURO STACJONARNE jest ZAMKNIĘTE.
Kontakt pocztą elektroniczną i telefonicznie.

Pozdrawiam i życzę szczęścia w omijaniu "korony".


Historia zmian : FR 352
{$I config}
  ProgramVER       = 'FR352';
  Wersja:string[20]= ProgramVER+'.20.07b-x86';

(* -------------------------------------------------------------------------
Parametry środowiska :
  bcTEMP=PATH  lub
  TEMP=path     - ustalenie (w takiej kolejności szukania) katalogu
                  do przechowywania plików tymczasowych
  NETMODE=TRUE  - wymuszenie procedur wielodostępu
  FR320_GE=TRUE - pobieranie z magazynu do sprzedaży z możliwością
                  edycji magazynu ; domyślnie tylko pobieranie
  FR320_ADRESY=PlikAdresów - określenie innej lokalizacji, nazwy pliku
                           z adresami firm
  KPRLPT=PlikDrukarki  lub
  {$IFDEF VPascal}
  BCPRWIN=(path)PlikDrukarki - inna nazwa, lokalizacja pliku ustawień drukarek windows
  {$ELSE}
  FR320_DRUKARKI=(path)PlikDrukarki - inna nazwa, lokalizacja pliku komend drukarek dos
  {$ENDIF}

  Prametry uruchomienia :
  -mceny  : bez wyświetlania cen w liście magazynowej
  -medycja: jak dla FR320_GE

---------------------------------------------------------------------------
  Historia rozwoju programu bcFakturowanie

--- FR351.13.01a 30.12.2012 ---
 Program jest w pełni kompatybilny przy odczycie danych (tj.faktur,
 rachunków, paragonów, magazynu, bazy adresowej, przelewów) z poprzednią
 wersja FR340 i FR350.
 Wydruki (tj.formularze) są w pełni kompatybilne z wersją FR340.

 Zmiany w stosunku do ostatniej wersji FR350.11.07a

 1.Adaptacja Faktur na rok 2013, zmiany na wydrukach, dodanie wyboru
    daty sprzedaży/zakończenia/dokonania Alt-D
 2.Dodano sumę kontrolną wystawionej Faktury (wymóg itegralności danych)
  Spełnienie wymogów nowego fakturowanie na 2013:
  - Obowiązek zapewnienia autentyczności pochodzenia:
     tutaj - autentyczność wystawiającego, podpis (?), papier firmowy (?),
     pieczątka (?)
  - integralności treści :
      papierowa     : np. suma konrolna
      elektroncizna : np. suma konrolna i/czy podpis elektroniczny
  - czytelności faktury  :
      papierowa     - czytelny wydruk;
      elektroniczna - format ogólnie dostępny np. PDF, XML

--- FR351.13.01b 01.01.2013 ---
 3.Poprawka wywołania sterowników FAKT_MP i FAKT_A17 na FAK3_MP i FAK3_A17

--- FR351.13.01b 03.01.2013 ---
 4.Niepoprawne wywołanie graficznego wydruku FAKT_MP zamiast FAK3_MP

--- FR351.13.02a 04.02.2013 ---
 5.Usunięcie eksportu do kpr za lata wcześniejsze niż 2011
 6.Szlifowanie wydruku fakruty.

--- FR351.13.02b 06.02.2013 ---
 7.Wydruk Rejestru VAT -
    Numer faktury {L21}, zamieniono na
    Numer faktury + przyrostek {L18}

--- FR351.13.02c 08.02.2013 ---
 8. Eksport do KPRa. Dodano wypełnienie pola
    FR.Sposób zapłaty -> KPR.Uregulowano Dokument

--- FR351.13.02d 25.02.2013 ---
 9. Do wydruku Faktur dodano wypełnienie pola Data Uregulowania o ile wpisano

--- FR351.13.04a 09.04.2013 ---
10. Zmiany wersji indywidualnej B&M

--- FR351.13.07a 09.07.2013 ---
11. Dodano możliwość edycji numeru wystawionego dokumentu rachunku
    i paragonu klawiszem Ctrl F9

--- FR351.13.09a 24.09.2013 ---
12. Do bazy adresowej dodano pole "KrajNumeruNip :" w które można
    wpisać identyfikator kraju (np.NL) jaki dopisze się przed pobierany
    do faktury numer NIP

--- FR351.14.01a 10.01.2014 ---
13. Rozszerzono ilość pozycji opisów pola Data (dostępne były:AltD) do:
    - Data sprzedaży <- domyślna
    - Data ~dokonania dostawy towaru
    - Data zakończenia dostawy ~towaru
    - Data ~wykonania usługi
    - Data zakończenia wykonania ~usług
    - Data otrzymana ~zaliczki
    - Miesiąc Sprzedaży
    Dodano (ustawieniane w konfiguracji) domyślne ustawienie w/w Daty

--- FR351.13.08a 04.08.2014 ---
14. Dobne modyfikacje kodu źródłowego programu
15. W fakturze nie musi być wypełniona pierwsza pozycja towarowa ilość

--- FR351.13.08b 22.08.2014 ---
16. Poprawiono wydruk graficzny faktury RR

--- FR351.13.08c 27.08.2014 ---
17. Poprawiono pobieranie do Faktur RR z magazynu (poprzednio wprowadzało
    nieprawidłową stawkę VAT, która trzeba było poprawiać)

--- FR351.13.11a 06.11.2014 ---
18. Dodano sortowanie wystawionych faktur w f(data, numer faktury)

--- FR351.16.02a 02.02.2016 ---
19. Poprawiono zestawianie wg asortymentu
20. bc Importy z BazyLicencji

--- FR352.16.12a 07.12.2016 ---
    NOWY KLUCZ REJESTRACYJNY - przeskok wersji
21. a) zachowana kompatybilność na poziomie danych
    b) rezygnacja z wersji programu DOS 8 bit.
    c) dodano  generację pliku XML : JPK_FA(1)
    d) faktury : (CtrlF10,CtrlV) - możliwość wyboru innego typu faktur:
       marże turystyki, marże sprzedaży, obciążenie odwrotne,
       rozliczenie A17 dla WNT, Importu usług, obciążenia odwrotnego
    e) dodano (CtrlF4) uproszczoną fakturę korektę
    f) pogrupowano pliki obsługi wydruków do podkatalogów

--- FR352.16.12b 15.12.2016 ---
22. Do JPK-FA(1) dodano fakturę rozliczenia zakupu wg A17

--- FR352.17.01a 03.01.2017 ---
23. Jeżeli druga linia odbiorcy poprzedzona jest "#" np.
    #Gminny Ośrodek Pomocy
    to na wydruku faktury będzie to pierwsza linia bloku
    "Odbiorcy" i wówczas trzecia linia drukowana jest jako
    druga linia odbiorcy. Jeżeli w trzeciej lini wstawimy znak "*"
    to wszystko to po znaku "*" będzie drukowane w trzeciej linii
    odbiorcy. np:
    ZARZĄD MIASTA GDYNIA
    #Zakład Oczyszczania i Zieleni
    ul.Pomorska 13*80-300 Sopot
    wydrukuje się jako
      NABYWCA:
      ZARZĄD MIASTA GDYNIA
      Odbiorca:
      Zakład Oczyszczania i Zieleni
      ul.Pomorska 13
      80-300 Sopot

--- FR352.17.02a 02.02.2017 ---
24.Pozycja Sprzedaż Zamówienie (kiedyś rachunki) zamieniono na
   "Oferta do zamówienia". Tam umieszczamy oferty ("proformy").
   Oferty klawiszem CtrlHome możemy wrzucić do bufora i wstawić do
   wystawianej faktury klawiszem CtrlEnd
25.Zmiana sposobu wstawiania danych "Odbiorcy" i jeszcze dodano "Płatnika":
   Z pola "Odbiorca" wybieramy go klawiszem F3. Więcej F1 z tego pola.
   M.i. zmianie uległy wszystkie wydruki faktur.
   Dodano to także w Ofercie do zamówienia.
   Uwaga - usunięto sposób "tymczasowy" z aktualizacji #23
26.Zmiana rekordu paragony - dodanie pola NrID.
   Paragony klawiszem CtrlHome możemy wrzucić do bufora i wstawić do
   wystawianej faktury klawiszem CtrlEnd
27.Wydruk rejestrów vat od faktur - dodano podział na rodzaje faktur
28.Eksport do KPR "faktur marża" - jeżeli wpiszemy koszty zakupu,
   przeniesiona zostanie prawidłowa wartość netto i vat do rozliczenia.
   (Edycja kosztu sprzedaży - Ctrl Z pozycji faktury)

--- FR352.17.02b 18.02.2017 ---
29.Dodano możliwość dodania kodu pocztowego do adresu w
   - drukowaniu rejestru VAT
   - eksportowaniu danych do programu KPR_BC

--- FR352.17.02c 20.02.2017 ---
30.Dodano bezpiecznik dla tych, co chcą zrobić JPK-FA1 z jednej faktury
   bez wypełnionych pozycji.

--- FR352.17.09a 04.09.2017 ---
31.Dodano możliwość zmiany numeru ID kontrahenta/firmy z formatki edycji
   danych kontrahenta. Uwaga - zmiana tylko w bazie kontrahentów.

--- FR352.17.10a 30.10.2017 ---
32.Dodano możliwość obsługi bazy danych standardu KPR_BC - BAZA_AD8.REK
   1.Aby włączyć odczyt z bazy będącej w katalogu danych - uruchamiamy
     program z parametrem -danekpr (lub dopisujemy do linii polecen skrótu)
   2.Aby włączyć odczyt z bazy będącej w innym katalogu (np. bazy globalnej)
     uruchamiamy program z parametrem -danekpr=sciezka_do_tej_bazy np.
     -danekpr=d:\praca\kpr_2017\#bin970

--- FR352.17.11a 16.11.2017 ---
33.Dodano generowanie pliku JPK-VAT(2)

--- FR352.17.12a 12.12.2017 ---
34.Eksport danych (do KPR):
   - domyślny okres ustawiany na cały poprzedni miesiąc od daty bieżącej
   - dodano wybór eksportowania wg daty wystawienia czy daty sprzedaży
     lub daty wystawienia dla PD i daty sprzedaży dla VAT
35.Dodano generowanie pliku JPK-VAT(3)
36.Dodano automat "Generator faktur z ofert" tworzący np.cykliczne
   dokumenty Faktur z danych przygotowanych wg Oferty
37.Przyrostek do numeru Faktury/Zamówienia|Rachunku/Paragonu:
   Wypełniane na wydruku i eksporcie danych wg DatyWystawienia DD-MM-RRrr:
   @M=MM; %M=/MM; @R=RRrr; %R=/RRrr; @r=rr; %r=/rr

--- FR352.17.12b 15.12.2017 ---
38.Dodano parametry uruchomienia:
  -kpr: dla uruchomienia programu z sekcji DLL w KPR
  -key: klucz rejestracyjny pobierany z bieżącego katalogu

--- FR352.17.12c 21.12.2017 ---
39.Zabezpieczono program przed utratą danych wpisanych do "Danych firmy"
   przez zabicie programu zamknięciem okna windows a nie zakończeniem pracy
   w programie (meny Wyjście - Zakończenie pracy).

--- FR352.17.12d 21.12.2017 ---
40.Generowanie plików JPK - do ekranu edycji dodano "Folder dla plików JPK",
   którego wartość będzie zapamiętana.

--- FR352.18.01a 08.01.2018 ---
41.Do 40 - ponieważ wpisywano w  to pole "cuda" dodałem sprawdzenie, czy
   taki folder istnieje.
   Uwaga: folder powienien być zgodny z ISO - tj.mi. bez polskich znaków,
   spacji, kwiatków.

--- FR352.18.01b 16.01.2018 ---
42.W wystawianiu Faktur i Ofert, oraz bazie danych - dodano pobieranie
   danych z internetowej bazy Regon GUS - klawiszem CtrlG wg numeru NIP.
43.W menu Wyjście dodano sprawdzanie umieszczenia nowszej wersji programu,
   z możliwością pobrania i instalacji.

--- FR352.18.01c 25.01.2018 ---
44.Dodano w eksportowaniu do KPRa możliwość określenia czy eksportować
   do kolumny kpr(7), czy do Ewidencj Przychodów wg wybranej stawki
   czy eksportować tylko dokument VAT (bez części dochodowej)

--- FR352.18.02a 05.02.2018 ---
45.Jeżeli dokument jest wystawiony tylko wg stawki vat "NP" - nie podlega,
   to eksportowany jest do KPR jako dokument czysto Dochodowy bez części VAT.

--- FR352.18.03a 06.03.2018 ---
46.Dodano bezpiecznik na zabicie programu = klikając na [x] Okna windows

--- FR352.18.04a  01.04.2018 ---
47.Kompilacja dla zgodności z eksportem do KP980.04 (DataSprzedaży)

--- FR352.18.07a  08.07.2018 ---
48.Datę TRIAL ustawiono na 01.09.2018
49.Dodano informację o niewłaściwych wymiarach uruchamianego okna
-- 24.07.2018
50.Usunięto z wydruku graficznego paragonu "miesiąc sprzedaży"

--- FR352.18.07b  31.07.2018 ---
51.Edycyjne pola tekstowe-dodano obsługę klawiszami:
   CtrlInsert  - wstaw do schowka systemu windows
   ShiftInsert - pobierze ze schowka

--- FR352.18.07b  26.11.2018 ---
52.Rekompilacja modułu bcPrint.dll:
  - zmiana algorytmu Sprawdź Status NIP
  - wydruki graficzne: z formatki podglądu można klawiszami:
    F7 - wykonać eksport do PDF
    F8 - wydrukować dokument

--- FR352.19.01a  14.01.2019 ---
53.Dodano eksport danych formatu KP990 do kpr do 2019 roku

--- FR352.19.01a  26.01.2019 ---
54.Dodano formularze wydruków faktur dla podatników zwolnionych z VAT:
   FAKzw1 - podmiotowo podstawa art 113 ust.1 ustawy VAT
   FAZzw2 - przedmiotowo na podst. art.43 ust.1 pkt.18-19a ustawy VAT

--- FR352.19.02a  14.02.2019 ---
55.Eksport do KPR_2019 wg danych od wersji KP990.02g

--- FR352.19.02b  28.02.2019 ---
56.Oferty - dodano wybór typu daty sprzedaży - AltD

--- FR352.19.05a  14.05.2019 ---
57.Dodano generowanie JPK_FA(2) obowiązującego od 01.07.2019

--- FR352.19.05b  27.05.2019 ---
58.Dodano drugi bank wystawcy, do wyboru jaki domyślnym
59.Ustawianą w konfiguracji magazynu dodano możliwość edycji
   magazynu w momencie wystawiania dokumentów sprzedaży

--- FR352.19.06a  18.06.2019 ---
60.Generowanie JPK_FA(2) i (1) dla pozycji faktur z długimi opisami
   usług nie może być > 260 znaków a bywało.

--- FR352.19.06b  24.06.2019 ---
61.Generowanie JPK_FA. Dodano możliwość ustalenia, czy zakres daty
   dotyczy daty wystawienia czy sprzedaży/dokonania oraz dodano
   zawężenie do konkretnego kontrahenta wg numeru NIP

--- FR352.19.07a  22.07.2019 ---
62.Dodano (Ctrl-F10) dodatkowa pozycję do typów dopisu
   "MPP - mechanizm podzielonej płatności" - (były "Split Payment")

--- FR352.19.07a  01.08.2019 ---
63.Nowszy bcPrimnt.dll - obsługa tytułu i tematu eksportu pdf

--- FR352.19.11a  22.11.2019 ---
64.Dodano generowanie JPK_FA(3) obowiązujące od 04.12.2019

--- FR352.19.12a  18.12.2019 ---
65.Poprawiono obsługę wydruku odsetek.

--- FR352.20.03a  04.03.2020 ---
66.Dodano zestawianie asortymentu również wg numeru PKWiU

--- FR352.20.07a  30.06.2020 ---
67.Zamiana PKWiU na rzecz CN-2020 (Kod CN)

--- FR352.20.07b  01.07.2020 ---
68.Zrezygnowano z formatowania wprowadzania i wydruku CN i PKWiU
   od 01.07.2020 (jak wprowadzimy - tak się wyświetli)
   Kody CN-2020 obowiązują dla towarów i wyrobów : format "nnnn nn nn"
   Kody PKWiU (2015) obowiązują dla usług        : format "nn.nn.nn.n"

------------------------------------------------------------------------ *)

Plik do pobrania : FR 352

Upna początek