FR_WNT "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H


Z powodów stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 13 marca 2020 do odwołania BIURO STACJONARNE jest ZAMKNIĘTE.
Kontakt pocztą elektroniczną i telefonicznie.

Pozdrawiam i życzę szczęścia w omijaniu "korony".


Historia zmian : FR_WNT
  - współpraca z KPR_2019 KP990

2018.04.18#11
  - rekompilacja na rok 2018, nowsze komponenty

2016.03.14#11
  - uszczelnienie wyświetlania przeliczania wg kursu

2016.02.25 #11
  - modyfikacja procedur archiwizacji i odtwarzania
  - zmiana sposobu tworzenia nowej bazy
  - zmiana informacji przy uruchomieniu programu jak bazy nie ma - inicjacja

2016.01.14 #11
  - zmiana algorytmu wczytywania tabel za lata ubiegłe w stosunku do bieżącego
    powodem są zmiany algorytmów odczytu na stronie banku PKO BP

2015.04.13 #11
  - poprawioano wyświetlanie danych kontrahenta: w przypadku 
    nie wprowadzenia sybolu waluty nie wyświetlały się dane.
  - poprawiono zapamiętywanie ustawienia sposobu wyświetlania rodzaju operacji.

2014.11.03 #11
  - Księgowanie w KPR w pliki wg miesiąca, roku:
    było: f(DaTA_WYSTAWIENIA)
    jest: f(DaTA_SPRZEDAZY)
  Dla przypomnienia ustawianie dat w rekordzie kpra:
    DaTA_SPRZEDAZY :
      -> R.DataZaksiegowania
      -> R.DataVAT7
    DaTA_WYSTAWIENIA :
      -> R.DataOtrzymania
      -> R.DataDokumentu
  - kompilacja Delphi XE5, nowe komponenty wydruku FastReport

2012.12.14 #11
  - jeżeli nie zainstalowano w systemie drukarki to program nie dawał się uruchomić
  - wymieniono dialogi drukarki systemowej - na rzecz FastReporta

2012.02.24 #11
  - dodano nową pozycję rodzaju operacji - "nabycie - płatnikiem nabywca"
  - poprawka widoczności faktur po zmianie bazy danych

2011.09.21 #11
  - zmiany w algorytmach w kodzie programu
  - menager wydruków fastReport 4

2011.06.24 #11
  - poprawienie opcji sumowania stopki faktury
  - zmiana terminologii opcji sumowania stopki
  - domyślna stawka w nowych pozycjach 23%, potem ostatnio wprowadzona.

2011.06.06 #10
  - ! poprawienie błędu pobierania wartości tableli NRB z Internetu.
    Tworzenie nowej pozycji losowo poprawiało (nadpisywało) bieżącą.
    W fakturach widoczne to było dopiero po wciśnięciu przycisku odświerz,
    zmianie firmy lub ponownym uruchomieniu programu.
    (prawdopodobnie od wersji 2011.01.14 #6)
  - dodano opcję sumowania stopki : wyliczanie netto i vat o sumy w walucie
    wg stawek

2011.06.04 #9
  - Dane firmy - dodano opcję ustalającą sposób wyliczenia VATu w stopce faktury:
    - jako sumy VAT z pozycji (wg stawek)
    - jako wyliczenia VAT od sumy netto z pozycji (wg stawek)
  - Poprawki tworzenia nowej bazy danych

2011.06.01 #7
 - Dane firmy: dodano przycisk jakim można wczytać dane wpisane 
   w programie kpr_bc

2011.05.11 #7
 - zmiana na walutę PL zachowywała informacje o poprzednim kursie.
   Teraz zmiana waluty usuwa te wartości.
 - poprawka tworzenia nowej bazy danych
 - dodano kilka bezpieczników

2011.03.10 #7
 - lista firm przydzielona do kontrahentów, z możliwością okreslenia
   firm wspólnych

2011.01.20 #6
  - poprawka archiwizacji dla połączenia innego niż lokalne

2011.01.18 #6
  - poprawka - nie działało zawężenie wyświetlania faktur wg okresu

2011.01.14 #6
  -zmiany w budowie bazy, zmieniono i naprawiono obsługę wyboru kursów walut

2010.12.16 #5
  -dodano stawki 23, 8, 5 i funkcję eksortowania dokumentów do KP910/2011

2010.06.19
  - usprawniono wyszukiwanie kursów przez internet, dodano możliwość
    przerwania pobierania w przypadku długiego łączenia z serwerem.

2010.05.27
  - Eksport danych do KPRa generował nieprawidłowe polskie litery
    ( prawdopodobnie od wersji 2010.03.06 )

2010.03.11
  - Wersja niezarejstrowana - okres testowej daty 
    przesunięto z 2008.07.30 na 2010.01.31

2010.03.06
  - dodano pobieranie z internetowej strony NBP
    nazwy tabeli i kursu wg zadanej daty
  - wydłużono pola:
    NrTabeliKursów NBP    z 10 do 14 znaków
    KodPocztowyKontrahenta z 6 do 12 znaków
  - usunięto eksport do wersji kpr za lata 2003-2007
  - inne drobne poprawki, ułatwienia, ergonomia

2010.02.19
  - poprawiono tworzenie nowej bazy

2010.02.10
  - dodano znacznik do faktury Import Usług Art.28b "UE"
  - wydruk faktury - w nagłowku drukowany jest opis stosownie do znacznika
  - poprawiono zaznaczanie wyboru rejestru przy eksporcie
  
2009.02.25
  - export do KPR
    Poprawka: Przy eksporcie zaznaczenie widełek dat eksportu
    od - do działało tylko wtedy, jak zaznaczony był również okres
    zawężenia na zakładce Lista faktur
    Dodano: dodano element sprawdzający czy wybrany okres nie jest już
    zatwierdzony;

2009.01.24
 - Poprawa: export do KPR nie przenosił poprawnie kwot
   (tj. powielał kwoty z pierwszego dokumentu)
 - dodano obsługę rejestru "trImportTArt33"

2008.11.20
 - dodano wskaźnik Import usług, eksportujący
   do rejestru w KPR Import Usług

2008.06.26
 - dodano import adrsów w KP880 - BAZA_AD8.REK

2008.06.18
 - dodano obsługę klucza TRIAL:xx-xx-xxxx

2008.01.07
 - współpraca z KPR_2008 KP880 (pozostawiono też z KP840)

2007.01.15
 - poprawino pobieranie firmy do faktury (nei był widoczny przycisk pobierz)

2007.01.14
 - export do KPR_2007 z ustawieniem umeru rekordu
 - uładnienia wydruku faktury (zacinała się)

2006.10.27
 + poprawiono obsługę edycji Towarów (enter)
 + w BAZIE danych dodano sporo kluczy integrujących
   a w programie onError stosownie
 - klucznik (nie przyjnował FR WNT - bo zamiast WNT chciał cyfry
 - klika lapsusów tekstowych

2006.08.18a
 - poprawiono dopisywanie firmy - nie działało !!
 - szlify otwierania bazy
 + dodatkowy przycisk pobierania towarówdo faktury
 + dopisywanie firmy: zatwierdzenie z aut.pobraniem
 + dodano drukowanie wszystkich faktur (przez ustawienie
   z poziomu programu w formularzu page1.dataset na 'FAKTURY'
 + nowy towar aut. ustawia szt. i vat22%

21.08.2006 - pierwsza odsłona
Plik do pobrania : FR_WNT

Upna początek