km-150 "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H


Z powodów stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 13 marca 2020 do odwołania BIURO STACJONARNE jest ZAMKNIĘTE.
Kontakt pocztą elektroniczną i telefonicznie.

Pozdrawiam i życzę szczęścia w omijaniu "korony".


Historia zmian : km-150
   WersjaKLUCZ          = 'KM150';
   WersjaKM :String[18] = WersjaKLUCZ + '.14.12a'+
                       {$IFDEF VPascal}' x64'{$ELSE}
                          {$IFDEF DPMI}' DPM'{$ELSE}' DOS'{$ENDIF}{$ENDIF};

{ --- Historia programu KILOMETRÓWKA --------------------------------------

 KM150.14.12a  31.12.2014
 - poprawiono dopisywanie dokumnetów za grudzień wprowadzanych w styczniu.
   (domyślna data ustawia się teraz na 31.12.2014 i nie blokuje dopisywania)


 KM150.14.08a  25.08.2014
 - poprawiono nie działające wyszukiwanie z bazy kontrahentów wg nazwy

 KM150.14.07a  31.07.2014
 - kartoteki (niektóre): po dopisaniu nowej/poprawieniu wskaźnik wyboru
   pozostawał w poprzednim miejscu, nie ustawiając się logicznie
   na dodawanych/poprawionych danych

 KM150.14.05b  12.05.2014
 - przy eksporcie do KPR przy zaznaczeniu 50% VAT nie wprowadzało kwoty
   ograniczenia, co skutkowało brakiem odliczanie VAT w ogóle.
 - eksportowane dokumenty VAT do KPR mają zaznaczenie, by nie odliczony
   podatek VAT nie stanowił kosztów uzyskania przychodów w PD
   ( kompatybilność z KPR KP940.05b )

 KM150.14.05a  06.05.2014
 stosownie do zmian ustawy VAT "o pojazdach" Dz.U. 312/2014
 - w autach dodano pozycję okreslająca czy jest to auto grupy "VAT-26"
   czyli auto dla którego należy prowadzić odrębną ewidencję przejazdu
 - dodano nowy rodzaj wyjazdów dla w/w pojazdów
 - dodano listę kierujących w/w pojazdami (pracowników i osób nie będących
   pracownikami którym udostepniono pojazd )
 - wydruk listy wyjazdów w/w pojazdów wg danych określonych w w/w Dz.U.

 - do kosztów pozostałych pojazdów rozlicxzjących się na starych zasadach
   dodano pozycję ograniczająca odliczenie VAT
     [x] Ograniczenie VAT "auto" do 50%

 KM150.14.02a  08.02.2014
 - poprawka edycji długości pól bazy danych (były zbyt długie)
 - pobieranie danych z bazy do kosztów : dodano pobierania OpisKPR jako
   opisu zdarzenia
 - Wywołanie kalkulatora zmieniono z CtrlK na CtrlT (celem kompatybilności
   z KPR i odblokowaniem komendy kopiowania pola tekstowego CtrkK
 KM150.12.01a  02.01.2012
 - poprawka algorytmu wyliczającego dzień tygodnia pierwszego dnia miesiąca
 KM150.11.12c  28.12.2011
 - poprawka : w wersji MULTI nie dodawało nowych katalogów firm
 KM150.11.12b  19.12.2011
 - dodano odblokowanie ryczałtów za dojazdy - CtrlbackSpace
 - lista Kartotek "KM" - tworzenie nowej - nazwa folderu ograniczona
   do nazy wg ISO - 8 znaków bez rozszerzenia.
 - (x64) Domyślna nazwa pliku archiwum przy uruchomieniu w wersji Multi
   zawieraz nazwę folderu z danymi - pomoże to m.i. zapobiedz mieszaniu
   danych przy odtwarzaniu.
 KM150.11.12a  02.12.2011
 - poprawiono dopisywanie programu do menu KPR w przypadku braku
   pliku kpr_bc.ini w podanej lokalizacji.
 KM150.11.11b  30.11.2011
  - dodano blokadę nie pozwalająca eksportować danych do zamkniętych
    w kpr okresów księgowych
 KM150.11.11b  30.11.2011
  - dodano blokadę nie pozwalająca eksportować danych do zamkniętych
    w kpr okresów księgowych
 KM150.11.11a  21.11.2011
  - dodanie księgowania VATu od wszystkich dokumentów z miesiąca
    niezależnie od limitu przejazdów w miesiącu
 KM150.11.03a  18.03.2011
  - poprawka edycji dokumentów w chwili po zmianie roku księgowego
 KM150.11.02b  11.02.2011
  - poprawka wydruku dokumentu rozliczenia KM_KOSZT.ARK
 KM150.11.01b  31.01.2011
  - poprawka wydruku dokumentu rozliczenia KM_MROZ.ARK
 KM150.11.01a  10.01.2011
  - Pierwsza wersja na 2011 rok

---------------------------------------------------------------------------}
Plik do pobrania : km-150

Upna początek