Raport RA090 SE "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H


Z powodów stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 13 marca 2020 do odwołania BIURO STACJONARNE jest ZAMKNIĘTE.
Kontakt pocztą elektroniczną i telefonicznie.

Pozdrawiam i życzę szczęścia w omijaniu "korony".


Historia zmian : Raport RA090 SE
----------------------------------------------------------------------------
 1.04a 01.10.2001 Pierwsza wersja
 1.04b 07.11.2001
  + możliwość rejestracji programu ze wskazanego pliku rejestracyjnego *.bc
    przesyłanego internetem lub dostarczonego na dyskietce
 1.04c 25.11.2001
  / Zbyt długie numery dokumentów nie były w całości drukowane na raporcie.
    Skorygowano zwiększając pola i przesuwając kolumny wydruku w prawo.
 1.04d - 08.12.2001
   1.Usunięcie rekordu nie powodowało (od razu) uaktualnienia kasy.
   2.Uładniono interfejs poprzedzający wydruku
   3.Spolszczono podpowiedzi w podglądzie wydruku
 1.05 - 14.12.2002
   1.Dodano pozycję menu Ustawienia | Zmiana hasła. Można tam wprowadzić hasło,
     po podaniu którego uruchomiony zostanie program.
   2.Dodano opcję szybkiego zapisywania zmienionych danych
 1.05a - 08.03.2002
   1.Dodano możliwość ustawienia przedrostka i przyrostka do numeru KP/KW
 1.06  - 08.04.2002
   1.Drobne modyfikacje ergonomii wprowadzania danych, podpowiedzi.
 1.07 - 31.05.2002
   1.Dodano możliwość ustawienia wydruku jednego lub dwóch druczków KP/KW na
     kartce A4
 1.08 - 14.06.2002
   1.Dodano nowe okna dialogowe tworzenia nowego dokumentu KP i KW.
     Ustalono ergonomię wprowadzania.
     Enter         - przechodzi do następnego pola
     Ctrl Enter,F3 - wywołuje kontekstową listę, bazę danych, 
                     wstawia domyślne, automatyczne wartości
  2.W tabeli wystawionych dokumentów KP i KW również przyjęto wywoływanie baz
    klawiszami Ctrl Enter, F3.
  3.Dodano pozycję menu Wyjście | Opis programu.
    Można tam odczytać i wydrukować "Instrukcję obsługi"
 1.08a - 18.07.2002
  1.Dodano pozycję menu RAPORT Export do *.TXT, która to zapisuje dane do
    wskazanego pliku w standardzie TXT z polami rozdzielonymi znakami
    Tabulacji, jaki to może być odczytywany przez program Exel czy WORKs.

 1.10 - 20.02.2005
  1.Nowe wydruki w/g aplikacji FastReport 2.54
    - możliwość wyboru wzorca formularza
    - możliwość edycji wzorca
    i dzięki temu ilość pozycji na stronę Raporty - 28
  2.Dodano pozycję - automatyczne otwieranie raportu przy uruchomieniu
  3.Dodano klawiszem z listy kp/kw z kolumny firma  - F5 - kopiowanie z
    poprzedniej pozycji

 1.10a 19.03.2005
  Dodano dodatkowe formularze wydruków raportu
  - RaportKasowy_sx.frf : inny wygląd podsumowania raportu
  - RaportKasowy_NF.frf : wersja uproszczona na drukarki igłowe 
  - RaportKasowy_PP.frf : wersja na specjalne zamówienie

 2005.10.05a
  1. Drobne poprawki wydruków
  2. Zmiana nazwy wersji na datę kompilacji.

 2006.07.10
  1.Wymiana silnika wydruków z FR2.6x na FR3.23

 2006.10.04
  1.Tech:Wymiana źródeł starszej biblioteki komponentów Rx* na nowszą Jv*.
  2.Tabelki wyświetlania Gridy z możliwością edycji widoczności kolumn.
  3.Możliwość drukowania dowolnej ilości KP/KW (było 1 lub 2)
  4.Pojawiła się nazwa bieżąco edytowanego pliku w nagłowku programu.
  5.- Usuwanie pozycji nie włączało przycisku zapisu.

 2006.11.02
  1. Usunięcie szczątków komponentów Rx*
  2. Aktualizacja generatora wydruków do wersji FR3.24

 2012.05.07
  1.Rekompilacja modułu wydruku na FR4.

 2013.08.29
  1.Poprawka odczytywania danych z klucza rejestracyjnego windows 7-64

 2015.11.10
  1.Kompilacja DelphiXE5

*koniec*
Plik do pobrania : Raport RA090 SE

Upna początek