Raport RA100 IB "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H


Z powodów stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 13 marca 2020 do odwołania BIURO STACJONARNE jest ZAMKNIĘTE.
Kontakt pocztą elektroniczną i telefonicznie.

Pozdrawiam i życzę szczęścia w omijaniu "korony".


Historia zmian : Raport RA100 IB

Wersje Raportu Kasowego
 1.01 - 01.01.2005 - pierwsza wersja na bazie RA100-BDE 1.07
 1.10 - 20.02.2005
  1.Nowe wydruki w/g aplikacji FastReport 2.54
    - możliwość wyboru wzorca formularza
    - możliwość edycji wzorca
  2.Przyśpieszony wydruk wszystkich pozycji KP/KW
  3.(wspólna numeracja wersji IB z BDE i RX)
 1.10a - 19.03.2005
  1.Dodano zapis danych raportu do pliku tekstowego w standardzie zapisu
    kolumny rozdzielone znakiem tab (#9), czytane jako komórki w 
    arkuszach kalkulacyjnych tj. EXEL, LOTUS, WORKS, OpenOffice
 1.10b - 04.10.2005
  1.Dodano bezpieczniki na uruchamianie przy braku serwersa InterBase.
 1.10c - 18.12.2005
  1.Poprawiono wprowadzanie z sub menu pozycji opisu do bazy opisów.
  2.Dodano pozycję Sortowanie wg "Daty, Numeru KP/KW"
 1.10d - 29.12.2005
  1.Dodano warunki sprawdzające tworzenie :
    a) nowego raportu (jak nie ma firmy/sybraportu)
    b) nowych pozycji (jak nie ma raportu)
  2.Dodano tworzenie bazy danych z wewnętrznego pliku a nie SQL "z zewnątrz"
  3.Uładniono edycję danych firmy
 1.11 - 07.03.2006
  1.Dodano wyświetlanie innej niż 'zł' waluty
  2.Dodano sortowanie listy raportów wg klucza idx, daty raportu,
    oraz możliwość ograniczenia wyświetlania wg zakresu daty.
    Poprzednio wyświetlało raport wg fizycznego położenia w bazie,
    co mogło doprowadzić niepotrzebnie do dublowania raportów.

 2006.05.08a
  1.Zmiana numeracji wersja na rrrr-mm-dd(x)
  2.Poprawki zawężenia wyświetlania raportów przy
    uruchomieniu programu
  3.Dodano możliwość edycji IDX_Raportu z listy pozycji
    i numeru IDX_SubRaportu z listy raportów celem przypisania
    do innego raportu, innej grupy raportów firmy.
    Odblokowanie tej możliwości - kliknąć na numerze IDX raportu.

 2006.07.10
  1.Wymiana silnika wydruków z FR2.6x na FR3.23
  2.Baza firm - nie wyszukiwało wg nazwy

 2006.10.02
  1.Poprawiono sortowanie listy firm i opisów
  2.Dodano importowanie firm z programu FR340

 2006.10.04
  1.Tech:Wymiana źródeł starszej biblioteki komponentów Rx* na nowszą Jv*
  2.Tabelki wyświetlania Gridy z możliwością edycji wyświetlania pól
  3.Możliwość drukowania dowolnej ilości KP/KW (było 1 lub 2)

 2006.11.02
  1.Dodano Splitery ułatwiające obrazowanie tabeli rejestrów
  2.Dodano możliwość zapisania obrazów wydruków do plików PDF
  3.Pozbyto się odwołań do szczątków Rx*

 2006.12.11a #2
  1.Poprawiono ergonomię wyboru i dopisywania nowej Firmy/Raportu

 2008.05.30 #3
  1.Dodano do bazy danych pełną nazwę kontrahenta
  2.Dodano zestawienie - listę operacji przypisaną
    kontrahentowi, w wybranego okresu, wg bieżącej listy
    raportów lub wszystkich sub-raportów - uruchamianą
    w bazie kontrahentów.

 2008.06.03 #3
  1.KP/KW - nazwa kontrahenta. Wyświetlana jest nazwa skrócona a jeżeli
    jej nie ma to pobierana jest nazwa pełna.
  2.Lista pozycji raportu - dodano kolumny (domyślnie niewidoczne)
    Kontrahent: Nazwa pełna, Kontrahent [...] - pole wg opisu j/w

 2008.09.22 #3
  1.Archiwizacja - zmieniono domyślną nazwę pliku na związaną z datą
  2.Dodano pozycję uruchamianą z menu i klawiszem F2 - Transaction.CommitRetaining
    wywołanie której zatwierdza/zapisuje bieżące zmiany do bazy danych
    zabezpieczając w ten sposób dane przed utratą w losowych przypadkach padu.
  3.Dodano do ustawień bazy danych możliwość automatycznego wykonywania w/w
    operacji po zadanej ilości minut ( 0 - nie włącza automatu)

 2008.12.12 #4
  1.Dodano przypisanie symbolu waluty do konkretnego raportu
  2.[tech: dodano możliwość edycji idx pozycji raportu (F4-z kolumny idx)]

 2009.01.07 #4
  1.Poprawki do uruchomienia programu na Windows 2003

 2009.06.08 #4
  1.Poprawka wydruku "Raportu kasowego" - pozycji - ilość KP / KW na stronie
  2.Zmodyfikowano moduł archiwizowania pod kontem archiwizacji na serwerach
    zdalnych IPC

 2010.06.04 #4
  1.Poprawka - wyszukiwanie OPISU wg zadanej wartości generowało błąd.
  2.Dodano przyciski umożliwiające zmianę raportu na następny/poprzedni z 
    zakładki pozycji raportu.

 2010.11.05 #4
  1.Dodano zapamiętywanie ostatnio wybranego subraportu/firmy

 2011.02.11 #4
  1.Poprawiono tworzenie nowej bazy danych

 2011.04.22 #4
  1.Mała ergonomizacja

 2011.12.19
  1.Dodano możliwość zaimportowania firm z programu Raport Kasowy SE.
  2.Rekompilacja modułu wydruku na FR4.

 2012.05.07 #4
  1.Udoskonalono wybieranie sub raportu.

 2014.09.15 #7
  1. dodano możliwość by firmy (kontrahenci) byli przypisani tylko
     do konkretnej firmy, z możliwością zmiany globalne<->lokalne
  2. Dodano możliwość wyboru innego pliku konfiguracji (np. połączenia z bazą)
     poprzez podanie jego nazwy jako parametru programu np.
     "-ini:nowa_konfiguracja.ini", co zostanie ogłoszone przez program przy
     uruchomieniu, oraz "-silent" - to wówczas zastosuje bez komunikatu.

 2014.10.24#8
  1. Dodano możliwość uruchomienia programu jako administrator - pełne prawa,
     z możliwościa ustawienia hasła i jako użytkownik z możliwością
     ograniczenia praw do usuwania i/czy edycji.

 2015.03.10#8
  1.Możliwość utworzenia bazy danych przeniesiono do konfiguracji ustawienia
    połączenia z bazą, co umożliwi uruchomienie programu bez bazy czy
    utworzenie nowej (np. na systemach 64 bit)
  2.Lista raportów - dodano sortowanie wg nagłówka kolumny

 2015.11.02#8
  1.Poprawka kodowania - nie działało wpisywanie z Formatki.
  2.Monitowanie Commit - F2 : dodano możliwość wyłączenia monitowania
  3.Poprawiono wydruki : symbol waluty i wypełnienie dwóch miejsc po przecinku

 2015.11.10#8
  1.Dodano możliwość wyboru drukowania seryjnego KP/KW - od nowej strony lub
    jeden pod drugim.

 2016.01.11#8
  1.Sumowanie "Kasa - suma obrotów z dnia - dodano możliwość sumowania tylko wg
    bieżącego raportu

 2016.02.24#8
  1.Zmiana modułu archiwizacji i odtwarzania

 2017.08.09#8
  1.Ustawienie fontów formatek na East_Europe (Windows 10)

 2017.11.09#8
  1.Dodano parametr uruchomienia -wnma jaki umożliwi wpisanie jednocześnie kwoty do Wn i Ma

 2019.04.25#8
  1.Aktualizacja komponentów wydruku na FastReport 6.3.1

 2020.05.25#8
  1.Suma obrotów KASY na dzien - rozbudowano na okres i wybranego kontrahenta oraz dodano zapis do EXELa

* koniec *
Plik do pobrania : Raport RA100 IB

Upna początek