ImporterDoKPR "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H

Bieżąca wersja BCIMP(2) 2024.02.08.183 z dnia 08.02.2024


O programie Pobranie programu Zmiany, wersje Cennik Zamówienie

 

Program

Program do importowania dokumentów księgowych do programu KPR_bc, za lata od 2016.

Zawiera importowanie z plików:
 • - JPK-V7M(1),(2) i JPK-V7K(1),(2) [Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT z Deklaracją VAT7]
 • - JPK-FA(1),(2),(3),(4) [Jednolity Plik Kontrolny Faktur]
 • - JPK-VAT(2) i (3) [Jednolity Plik Kontrolny VAT]
 • - JPK-PKPiR(2) [Jednolity Plik Kontrolny Podatkowa Księga Przychodęw i Rozchodęw]
 • - JPK-EWP(3) [Jednolity Plik Kontrolny Ewidencja Przychodów Ryczałtu Ewidencjonowanego]
 • - formatu EDI/EPP++ (firmy InsERT: Subiekt, Rewizor)
 • - TXT lub CSV - całkowicie definiowalnych przez użytkownika
 • - blokowego TXT (nazwa=wartość) - całkowicie definiowalnych przez użytkownika
 • - baz danych DBF pojedynczy plik lub dwa master/detail, definiowanych przez użytkownika
 • - z innych baz poprzez dostęp ODBC - zapytanie SQL, możliwość dataSet master lub master/detail
Ponad to umożliwia: (nawet w wersji demo)
 • - wczytanie danych księgowych z programu KPR i zapis do formatu CSV; XML; EXEL
 • - wygenerowanie zestawienia kontrahentów na potrzeby kontroli z UKS, oraz sprawdzenie statusu NIP tychże
 • - utworzenie zestawienia z KPR deklaracji wygenerowanych i informacji o brakujących deklaracjach VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-27
 • - sprawdzenie statusu NIP kontrahentów w lokalnej i globalnej bazie danych, oraz w automatach księgowych, co jest widoczne w programie KPR

Do góry


 

 

ImportDoKPR

Wersja instalacyjna programu ImportDoKPR

 1. Pobierz instalator programu
 2. Uruchom pobrany program a rozpocznie się instalacja programu.
  Możesz pobrany instalator wgrać na Pendrive i zainstalować na komputerze na którym nie ma dostępu do internetu.

-

Pakiet ImportDoKPR
Wersja DEMO: ograniczenie przesyłania do KPR do 20 pierwszych dokumentów

-

Do góry


 

 

Zamówienie licencji na programu.
 1. Proszę poprawnie wypełnić

 2. Po spełnieniu warunków rejestracji otrzymuje się pocztą elektroniczną załącznik - plik z kluczem rejestracyjnym (*.bc). Należy go zgrać do katalogu w którym jest zainstalowany program. Zostanie on wówczas automatycznie odczytany przez program.

Do góry


 

 

Ceny programu:

Pragnę podkreślić, że licencja na jeden egzemplarz programu uprawnia użytkownika do użytkowania go na jednym stanowisku komputerowym. Jeżeli zachodzi potrzeba instalacji programu na kilku stanowiskach lub użytkowania w sieci, konieczne jest nabycie licencji na każde dodatkowe stanowisko.

Wersja programu Ceny netto
ImportDoKPR(2) 200.00
BCIMP2
Aktualizacja z wersji Import2KPR(1) 100.00
BCIMP ⇒ BCIMP2
Opracowanie nowego modułu importu 80.00 zł/r-g
(zadzwoń)
Każde dodatkowe stanowisko w ramach jednej firmy + 25% ww ceny

Do góry

 

 

Wersje:

Upna początek