KPR 2019 "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H

W dniach 23.09 - 29.09 autor w separacji związanej ze szlifowanie VAT-V7[M/K]
Dla przypomnienia:
nowe oznaczenia dekretów i nowe pliki XML dotyczą DOKUMENTÓW ZA PAŹDZIERNIK,
dokumnety za WRZESIEŃ dekretujemy "po staremu"


Z powodów stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 13 marca 2020 do odwołania BIURO STACJONARNE jest ZAMKNIĘTE.
Kontakt pocztą elektroniczną i telefonicznie.

Pozdrawiam i życzę szczęścia w omijaniu "korony".


Bieżąca wersja KP990.29a (15.09.2020)
Nowe deklaracja PIT-11(25), PIT-8C(10), PIT-4R(9), PIT-8AR(8), PIT-11Z(25), PIT-8CZ(10), IFT-1(15), IFT-1R(15)

O programie Pobranie programu Zmiany, wersje Cennik Zamówienie

 

Program: Podatkowa księga przychodów i rozchodów; wynagrodzenia; ZUS; i nie tylko.

Program do obsługi księgowości w małej firmie na rynku od 1991 roku a w nim :

 • najprostsze i najszybsze prowadzenie księgi, rejestrów vat, obowiązujących zestawień
 • rozliczanie dokumentów sprzedaży i zakupów: Faktura VAT-MP, WDT, WNT, transakcje trójstronne
 • rozliczanie dokumentów zgodnie z ustawą "deregulacyjną", wg art. 24d ustawy pdof i art.89a i 89b ustawy vat
 • tworzenie JPK (Jednorodny Plik Kontrolny) JPK-PKPIR, JPK-EWP, JPK-VAT
 • wypełnianie oryginałów deklaracji oraz pełen wydruk w trybie tekstowym i graficznym
  deklaracji: VAT-7, VAT-7K, VAT-26, VAT-27, VAT-UE, VAT-UEK,
  informacji dochodowych: PID-5, PID-5L
  załączniki ORD-ZU, VAT-ZZ, VAT-ZT, NAD-ZP
 • rozliczenia wynagrodzeń pracowników, PIT-2, PID-4, PIT-4R, PID-8A, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-8S, PIT-11, IFT-1R/IFT-1
 • eksport deklaracji w trybie XML dla systemu e-Deklaracje Ministerstawa Finansów :
  podatku VAT: VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-26
  informacji unijnych: VAT-UE, VAT-UEK,
  podatku dochodowego: PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, IFT-1R/IFT-1

  Wczytanie i wysyłka deklaracji XML i plików JPK jest możliwa m.i. naszym programem bcEDEK
 • listy płac i umowy zlecenia
 • pełne rozliczenie z ZUSem, - druki zgłoszeniowe, rozliczeniowe, eksport dokumentów *.xml do Programu Płatnika (wersja 10.02.002)
 • wypełnianie przelewów bankowych W/P, przelewów PODATKI, przelewów ZUS
 • Ewidencja Środków Trwałych umorzonych jednorazowo
 • Noty korygujące
 • Naliczanie odsetek ustawowych, budżetowych i umownych
 • przejrzysty system wizualizacji danych
 • profesjonalna obsługa przed i po sprzedaży, gorąca linia
 • bieżące, dostępne w internecie aktualizacje
 • sprawdzanie poprawności numerów NIP, PESEL, REGON, kont bankowych NRB i liczb kontrolnych
 • operatorzy z poziomami ustawianymi dostępu do opcji programu
 • minimalne wymagania sprzętowe
 • pełna obsługa wielodostępu przy pracy w sieci
 • możliwość eksportu / importu danych do/z innych systemów

Na górę


KPR_BC : KP990
Sposób postępowania - instalacji / aktualizacji:
 1. Pobierz instalator odpowiedniej wersji programu (patrz uwagi poniżej) i zapisz na dysku komputera
 2. Uruchom pobrany instalator i pozwól rozpakować się programowi instalacyjnemu w domyślnym lub własnym katalogu
 3. Automatycznie uruchomi się program instalacyjny
 4. Nastąpi standardowa instalacja programu
Instalator programu dla komputerów z system operacyjnym Windows (x86) i (x64), codepage=852 Windows (x86) i (x64)
Program: KP990.29a / 15.09.2020 - PKPiR i wynagrodzenia - wersja pełna i aktualizacja  
Program: WK990.14b / 07.02.2020 - Wynagrodzenia - wersja pełna i aktualizacja  
Program do wygenerowanie rocznego zbiorczego RMUA Wersja: 2019.3 wg złożonych deklaracji DRA i załączników RCA/RZA/RSA/RPA.
Instaluje się w KPR_2019, do uruchomienia z menu [DLL].
 
Programy pomocnicze:
Konwerter danych z roku 2018 na 2019
Program do usuwania uszkodzonych rekordów zapisów do księgi.
Uruchom a wyświetli sposób użycia.
 
Biblioteka do ustawianie potwierdzeń z programu bcEDEK w programie KPR_2019  
Uwaga :
 • zanim rozpoczniesz aktualizację zakończ pracę z programem oraz o ile działasz w sieci komputerowej zakończ pracę wszystkich uruchomionych programów KPR na innych stanowiskach
 • nie powinno się instalować programu do katalogu, w którym zainstalowane są wersje programu z poprzednich lat 2003-2007 ponieważ nastąpiła całkowita zmiana budowy i nazw plików
 • po pobraniu proszę sprawdzić wielkość pobranego pliku z wartościami podanymi powyżej. Jeżeli się nie zgadzają proszę przesłać informację jaki plik pobierano, jaka długość się pobrała oraz dokładną datę i czas pobierania
W przypadku aktualizacji programu w trakcie roku 2019 z poprzednich wersji wersji KP990.nn
 • nowsza wersja nałoży się na poprzednią,
 • dane księgowe NIE ZOSTANĄ NARUSZONE (no przynajmniej w założeniu) !
 • Jeżeli wykupiłeś nowy program na 2019 rok masz pełne prawo do samodzielnego pobrania z internetu kolejnych aktualizacji w ramach roku podatkowego
 • Jeżeli zamawiasz aktualizację u siebie, w siedzibie swojej firmy musisz zapłacić za dojazd i instalację !.
W przypadku aktualizacji z wersji KPR_BC KP980 (2018) na KP990 (2019)

Na górę


 

Zamówienie na zakup/aktualizację programu (nabycie klucza do uruchomienia programu).
 1. Proszę poprawnie wypełnić formularz zamówienia programu:

 2. Po spełnieniu warunków rejestracji otrzymuje się pocztą elektroniczną załącznik - plik z kluczem rejestracyjnym (*.bc). Należy go zgrać do katalogu w którym jest zainstalowany program, domyślnie "c:\kpr_2019\#bin990". Zostanie on wówczas automatycznie odczytany przez program. Jeżeli nie wiemy w jakim katalogu jest zainstalowany program, możemy to odczytać w programie KPR_2019 w opcji wyboru firmy klawiszem Ctrl K - pozycja "Lokalizacja EXE"
 3. Jeżeli nie potrafimy tego wykonać proszę odczytać dane z otrzymanego pliku rejestracyjnego dowolnym edytorem np. Windowsowym Notatnikiem i wprowadzić je do programu w opcji menu Wyjście | O programie, uwzględniając wielkości liter.

Na górę


 

Ceny netto programów:

Pragnę podkreślić, że licencja na jeden egzemplarz programu uprawnia użytkownika do użytkowania go na jednym stanowisku komputerowym.
Jeżeli zachodzi potrzeba instalacji programu na kilku stanowiskach lub użytkowania w sieci, konieczne jest nabycie licencji na każde dodatkowe stanowisko.

 (ceny netto) biuro : *) podatnik : *)
Nowy program - pierwszy zakup
KP990 *)- podatkowa księga przychodów i rozchodów (cena obejmuje wszystkie aktualizacje za rok podatkowy 2019 )
Podstawowa 600,00
KP990-BXX
300,00
KP990-PXX
Podstawowa z modułem wynagrodzenia 900,00
KP990-BLX
450,00
KP990-PLX
Podstawowa z modułem wynagrodzenia
+ ZUS + Eksport danych do Programu Płatnika (c)
1000,00
KP990-BLE
500,00
KP990-PLE
WK990 - wynagrodzenia :
Wynagrodzenia + ZUS + Export do płatnika 600,00
WK990-BLE
400,00
WK990-PLE
*)
Biuro:  - prowadzenie dowolnej ilości firm, ksiąg
Podatnik:  - prowadzenie jednej firmy, z maksymalnie trzema oddziałami/księgami wg tego samego numeru NIP (lub nazwy) jaki wprowadzony jest do klucza rejestracyjnego
Zdalna instalacja programu 25,00 25,00
Rozszerzenie wersji programu : różnica w cenie

Koszt dodatkowych stanowisk, nabycia i aktualizacji 25% 25%
Opłata za używanie każdego z programów na kolejnych stanowiskach komputerowych to iloczyn w/w procentu, ilości dodatkowych stanowisk i ceny zakupu nowego programu, czy odpowiednio aktualizacji

Aktualizacja na rok księgowy 2019 z poprzednich wersji :
  (ceny netto) (B) biuro: (P) podatnik:
Cena aktualizacji z wersji 980 (2018)
z KP980BXX/PXX | księga 250,00 100,00
z KP980BLX/PLX | księga + wynagrodzenia 380,00 160,00
z KP980BLE/PLE | księgi+wynagrodzenia+ZUS 450,00 180,00
z WK980BLE/PLE | same wynagrodzenia+ZUS 300,00 150,00
Proponowana usługa aktualizacji przez zdalny pulpit.
Zdalna instalacja/aktualizacja programu (na stranowisko) 25,00 25,00
Zdalna instalacja + przeniesienie danych 2018 - 2019 (na stranowisko) 150,00 50,00
Cena aktualizacji ze starszych wersji 930-970 (2013 do 2017)
z KP930-970BXX/PXX | księga 350,00 150,00
z KP930-970BLX/PLX | księga + wynagrodzenia 500,00 240,00
z KP930-970BLE/PLE | księgi+wynagrodzenia+ZUS 600,00 260,00
z WK930-970BLE/PLE | same wynagrodzenia+ZUS 350,00 220,00
 • *) KPR_2019 rozprowadzany jest jako jedna wersja - jeden moduł programu. Dostępność do możliwości - wersji uzależniona jest od posiadanego klucza rejestracyjnego.
 • w.w. ceny to ceny NETTO programów "loco sprzedawcy".
 • Jeżeli ktoś nabył wersję programu KPR_2019 to przysługuje mu prawo nieodpłatnego pobrania z internetu, lub w siedzibie firmy "bc" czy u dystrybutora aktualnej wersji programu KPR_2019. Nie może jednak domagać się nieodpłatnego przyjazdu i ponownej nieodpłatnej instalacji.

Na górę


Wersje :
 • Opis zmian programu KP990 przeprowadzonych w roku podatkowym 2019 - znajdziesz w pliku HIST990.TXT.
*) Program
wersja "wg klucza" zawiera :
Podstawowa KP990:
KP990-PXX
KP990-BXX
PKPiR, wydruki wg wzorów z ustawy, rejestry VAT, rozliczanie dokumentów VAT-MP
Deklaracje VAT :
VAT-7(18/20), VAT-7K(12/14), VAT-ZD(1), VAT-8(9/10), VAT-9M(8/9), VAT-10(5), VAT-11(5), VAT-12(4), VAT-26(1), VAT-27(2), VAT-UE(4), VAT-UEK(4),
ORD-ZU(2), VAT-ZZ(5), VAT-ZT(5),
plus ich odpowiedniki standardu XML eksportu do systemu e-Deklaracje MF
Jednorodny Plik Kontrolny JPK-VAT(3), JPK-PKPIR(2), JPK-EWP(1)
Podatkowe Informacje Dochodowe PID-5, PID-5/A, PID-5X, PID-5L, odpowiedniki ubiegłorocznych PITów, z możliwością drukowania na jednej kartce.
Przelewy : bankowe, podatkowe, ZUSowskie,
Odsetki od zobowiązań, noty korygujące, dowody wewnętrzne,
Ewidencja Środków Trwałych umorzonych jednorazowo,
Rozliczenie opłat za emisję spalin.
+moduł wynagrodzenia:
KP990-BLX i
KP990-PLX
+ :
Dane do wynagrodzeń : 10 składników wynagrodzeń, 5-potrąceń, zasiłki, świadczenia
Umowy zlecenia, o dzieło, wypłaty jednorazowe
Modyfikowalne listy płacy,listy wypłat "bezosobówka"
PIT-2(5), PID-4, PID-8A, PIT-8C(9/10), PIT-11(24/25), IFT-1R/IFT-1(14/15),
PIT-4R(8/9), PIT-8AR(7/8) w nowych wersjasch,
eksport XML PIT-4R(8/9), PIT-8AR(7/8), PIT-11(24/25), IFT-1R/IFT-1(14/15), PIT-8C(9/10) do systemu e-Deklaracje MF
eksport XML zbiorczych deklaracji PIT-11Z(24/25), PIT-8CZ(9/10) do systemu UBD
przelewy wynagrodzeń na konta
+moduł ZUS :
KP990-BLE
KP990-PLE
+ :
Dane do formularzy zgłoszeniowych o aktualizacyjnych (wdrukowanie w oryginały) :
ZAA, ZBA, ZCNA, ZCZA, ZFA.ARK, ZIPA, ZIUA, ZPA, ZUA, ZWPA, ZWUA, ZZA
Miesięczne naliczanie składek na bazie wynagrodzeń (wdrukowanie w oryginały) :
DRA, RCA, RNA, RSA, RZA, RMUA
Przesyłanie przygotowanych w wynagrodzeniach danych do Programu płatnika wg standardu XML
WK990 :
WK990-BLE i
WK990-PLE
Przelewy : bankowe, podatkowe, ZUSowskie, odsetki od zobowiązań,
Informacje PID-5, PID-5/A, PID-5X, PID-5L,
oraz moduły jak w *BLX i *BLE.

Każdy program zaprojektowany jest tak, że umożliwia prowadzenie księgowości w roku księgowym 2019 i następnych. Jedynie sprawozdania podatkowe, interpretacje czy deklaracje zmieniają się jak w kalejdoskopie, stosownie do roku księgowego. Kontynuujemy więc starą tradycję corocznej innej nazwy programu, ponieważ trzymanie wszystkich zmian w jednym programie jest już niewykonalne.
Wersja DOS od 2 0 1 8 roku nie jest już wspierana.
Odbywało się to już "w locie" ale gwoli przypomnienia :

Tabela wersji programów za lata 1999-2015:
Zgodność z przepisami
za rok podatkowym
Wersja
i link programu
2020 KP020
2019 KP990
2018 KP980
2017 KP970
2016 KP960
2015 KP950
2014 KP940
2013 KP930
2012 KP920
2011 KP910
2010 KP900 od tej i nowsze działają na Windows 64bit
2009 KP890 ta i poprzednie tylko DOS i Windows 32bit
2008 KP880
2007 KP870
2006 KP860
2005 KP850
2004 KP845
2003 KP840
2002 KP830
2001 KP820
2000 KP810
1999 KP800 i KP801
Każda z powyższych umożliwia prowadzenie księgi do roku 2099 !

Z poważaniem, Bogdan Chudzikiewicz

Upna początek