bc Przelew "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H

.o programie . pobranie programu . zmiany, wersje . cena . rejestracja

 

.Program do wypełniania

 1. przelewów bankowych (W/P)
 2. przelewów PODATKI (Mikrorachunek)
 3. przelewów ZUS (Indywidualne Konto Składkowe)

wypełnianych zgodnie z normą PN-F-01101

Umożliwia wypełnianie danych we wszystkie znane mi i sprzedawane formularze przelewów.

 • Zawiera :
 • bazę danych wystawionych przelewów
 • bazę odbiorców / zleceniodawców
 • aktualna bazę urzędów skarbowych na dzień 31.01.2013
 • bazę opisów
 • możliwość wdrukowania jako wpłaty gotówki / przelewu / lub bez wypełnienia sposobu realizacji
 • współpraca z formularzami oryginalnych przelewów bankowych PPWG oraz dostępnymi na rynku
  "Michalczyk & Prokop" : F-101, F-110, F-111, F-112, F-120, F-121

upna początek


 

. Pobranie:
 1. Pobierz program klikając na niebieskiej dyskietce.
 2. Uruchom go i pozwól rozpakować (domyślnie do katalogu c:\Program Files\bc\PrzelewBankowy)
  Utworzą się : właściwy program przelew.exe i jego elementy
 3. Na pulpicie pojawi się skrót do program "Przelew",
  oraz w opcji Start/Programy pojawi się pozycja bc\Przelew bankowy
Program : wersja opis
Kilknij by pobrać programbcPrzelewFF.exe 2020.02.11#2 Instalator FireBirdwersja z własnym silnikiem baz danych, lub korzystająca z serwera FireBird

upna początek


 

. Cena
 • Cena netto programu na jedno stanowisko 70,00
 • Cena netto na dowolną ilość stanowisk w ramach jednej firmy 100,00

Wersji demo : Wydruk poprzedzony jest komunikatem o wersji Demo, oraz losowo co n-ty wydruk blokuje wypełnienie pola numer rachunku.

upna początek


Zamówienie:

tajniak Złożenie zamówienia na zakup nowego lub aktualizację posiadanego programu.
 1. Proszę poprawnie wypełnić w którym podajemy dane do wystawienia faktury, i wybieramy rodzaj zamawianego programu, celem otrzymania oferty.
 2. Po spełnieniu warunków zawartych w ofercie, i dokonaniu płatności, otrzymuje się pocztą elektroniczną załącznik - plik z kluczem rejestracyjnym (*.bc). Należy go zgrać do katalogu w którym jest zainstalowany program. Zostanie on wówczas automatycznie odczytany przez program.
 3. Jeżeli nie wiemy w jakim katalogu jest zainstalowany program, proszę zapisać klucz rejestracyjny do katalogu "c:\" a następnie w programie w pozycji menu Wyjście, podpozycji O programie należy wcisnąć przycisk Open i wskazać plik rejestracyjny. Zostanie on odczytany i nastąpi automatyczne wypełnienie pól rejestracji programu.

upna początek


 

. Wersje :

Wszelkie zmiany umieszczono w pliku readme.txt

Upna początek