PL w Win2K i WinXP "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H

Konsola cp-8532 program w WinXP program w Win2000 mazovia dla winXP mazovia dla win2000

Polskie litery i zalecana konfiguracja uruchomienia programu
w systemach Windows 2000 i Windows XP

1.Poprawne ustawienie parametrów konsoli dla CP-852:

 1. Menu START | Uruchom,
  .
 2. wprowadzamy polecenie cmd i potwierdzamy klawiszem OK
  .
 3. Otworzy się okno konsoli DOS, należy kliknąć w górnym lewym rogu i wybrać pozycję właściwości :
  .
 4. W zakładce Układ ustawić --Rozmiar bufora ekranu-- i --Rozmiar okna-- jak niżej
  i potwierdzić klawiszem [ OK ] :
  .
 5. Na pytanie o zastosowanie zaznaczyć jak niżej i potwierdzić przyciskiem [OK]
  .

  Wykonać to samo (jak wyżej) dla polecenia "command" od 1 do 5

 1. j/w
 2. wprowadzamy polecenie command i potwierdzamy klawiszem OK
  .
 3. j/w
 4. j/w
 5. j/w

2. Zalecane ustawienie parametrów uruchomienia programu dla Windows XP

 1. Klikając na skrócie do programu prawym przyciskiem myszki wywołujemy menu kontekstowe,
  wybieramy pozycję Właściwości:
  .
 2. W zakładce Program :
  zaznaczamy pozycję [x] Zamknij przy zakończeniu
  Opcjonalne uruchamiany opcję przyciskiem Zaawansowane
  .
 3. Opcjonalnie cdn(2) możemy wybrać inne ustawienia pracy w systemie DOS
  wskazując inne pliki autoexec i config.

  Pliki te możesz pobrać tutaj
  ( klikając prawym przyciskiem myszki i wybierając opcję "Zapisz element docelowy jako ..." )
  >>>CONFIG.BC<<< i
  >>>AUTOEXEC.BC<<<
  i zapisać do folderu c:\Windows\system32\
  Uwaga - pliki te NIE ZMIENIAJĄ INNYCH USTAWIEŃ SYSTEMU WINDOWS
  tj. są zbudowane przeze mnie na podstawie opisów.
  Po przegraniu w/w plików można je wskazać jak niżej :
  .
 4. W zakładce "Pamięć" ustawić MS-DOS (DPMI) nie mniej niż 4096 - j/n
  .
 5. Można wyłączyć j/w opcje , oraz skróty klawiszowe
  .
 6. W zakładce "Zgodność" ustawić Tryb Zgodności j/n
  .
 7. Na koniec zatwierdzić wciskając klawisz Zastosuj a potem OK.

3. Zalecane ustawienie parametrów uruchomienia programu dla Windows 2000

 1. jak w pkt 2 poz 1 dla XP
 2. jak w pkt 2 poz 2 dla XP
 3. jak w pkt 2 poz 3
  z tym że mamy inne pliki do pobranie jak niżej
  CONFIG.BC i
  AUTOEXEC.BC
  i należy je zapisać do folderu c:\WINNT\System32\
 4. jak w pkt 2 poz 4 dla XP
 5. jak w pkt 2 poz 5 dla XP
 6. Na koniec zatwierdzić wciskając klawisz Zastosuj a potem OK.

4. Ustawienie dla programów w MAZOVII dla Windows XP


A. Dla programów KPR_2007, KPR_2008:
 1. - w pkt 2 poz.2 w linii wiersz polecenia dodać parametr /FONT
  np. w naszym przykładzie e:\kpr_2008\#bin880\kpr_2008.exe /FONT

B. W pozostałych przypadkach :
 1. Zapisać do folderu c:\Windows plik EGAPL.EXE
 2. Zapisać do folderu c:\Windows\System32 plik AUTOEXEC.MAZ
 3. stosownie do pkt 2 poz 3 wybrać autoexec.maz
  .

5. Ustawienie dla programów w MAZOVII dla Windows 2000


A. Dla programów KPR_2007, KPR_2008:
 1. - jak w pkt 4.A.1

B. W pozostałych przypadkach :
 1. Zapisać do folderu c:\winnt plik EGAPL.EXE
 2. Zapisac do folderu c:\Winnt\System32 plik AUTOEXEC.MAZ
 3. stosownie do pkt 4 poz 3. wybrać autoexec.maz

Upna początek