ST150 "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H

Bieżąca wersja ST150.23.02a z dnia 07.02.2023


.o programie . pobranie programu . zmiany, wersje . cena . rejestracja

 

 

.Program

Prosty program do prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia..
Minimalne wymagania sprzętowe, prostota obsługi.

Zawiera między innymi :
 • Dowolną ilość kartotek Środków Trwałych
 • Ewidencję wyposażenia
 • Ewidencję zmian wartości
 • Wydruki dokumentów przyjęcia, zbycia, likwidacji
 • Wydruki wykazu środków trwałych, planów amortyzacji, odpisów rocznych
 • Tabelę KRŚT
 • Możliwość prowadzenia kartotek dla wielu firm, oddziałów
 • Współpraca z programam KPR_BC

upna początek


 

 

. ST150

Pełne wersje instalacyjne programu ST150AAA

 1. Pobierz odpowiednią wersję programu (klikając na odpowiednim do wersji przycisku)
 2. Uruchom pobrany program a rozpocznie się instalacja programu.
  Możesz pobrany instalator wgrać na dyskietkę i zainstalować na komputerze na którym nie ma systemu Windows !
 3. DANE SĄ KOMPATYBILNE Z WERSJĄ ST140

-

Instalator programu dla systemu operacyjnego :  
Strona kodowa (standard polskich liter) :  
Windows (32 i 64 bit)
Termial CP-852
ST150AAA
Konwerter
(-SPIS dla konwersji wersji /MULTI pliku SPISFIRM.REK na _FIRMY.REK)

-

upna początek


 

 

. Zamówienie licencji na programu.
 1. Proszę poprawnie wypełnić

 2. Po spełnieniu warunków rejestracji otrzymuje się pocztą elektroniczną załącznik - plik z kluczem rejestracyjnym (*.bc). Należy go zgrać do katalogu w którym jest zainstalowany program. Zostanie on wówczas automatycznie odczytany przez program.
 3. Jeżeli nie wiemy w jakim katalogu jest zainstalowany program, proszę odczytać dane z pliku rejestracyjnego Windowsowym Notatnikiem a następnie w programie w pozycji menu Wyjście, podpozycji O programie wpisać uważnie, uwzględniając wielkości liter odpowiednie dane. Lokalizację programu łatwo ustalić w pozycji menu Wyjście, podpozycji DOS, poleceniem CD.

upna początek


 

 

. Ceny programu:

Pragnę podkreślić, że licencja na jeden egzemplarz programu uprawnia użytkownika do użytkowania go na jednym stanowisku komputerowym. Jeżeli zachodzi potrzeba instalacji programu na kilku stanowiskach lub użytkowania w sieci, konieczne jest nabycie licencji na każde dodatkowe stanowisko.

Wersja programu Ceny netto
Wersja podstawowa 200.00
ST150-AAA
Aktualizacja z poprzednich wersji ST130 100.00
Aktualizacja z poprzednich wersji ST140 50.00
Każde dodatkowe stanowisko - zakup czy aktualizacja + 25%

upna początek

 

 

. Wersje :


Środki Trwałe wersja ST-140 firmy DELTA (koniec wsparcia 14.07.2011)
.
Amortyzacja Środków Trwałych
ST140.11.12a - 30.12.2011

Lista zmian ...
MAZOVIA CP-852 (zalecane dla Windows)
Pobierz program!Środki Trwałe Pobierz program!Środki Trwałe

Upna początek