VirtualPC "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H

Rozwiązaniem problemu na uruchomienie programów KPR za lata wcześniejsze niż 2010 jest zainstalowanie do systemu Windows dodatku Windows VirtualPC.

Jest to aplikacja firmy Microsoft, darmowa, dostępna dla legalnych użytkowników systemów Windows Vista, Windows 7 w wersjach Professional, Enterprise czy Ultimate.

Dodatkowo komputer musi posiadać sprzętową możliwość obsługi virtualizacji.


Czynności przygotowawcze :

 1. Pobrać i zainstalować Windows Virtual PC oraz Windows XP mode
  link do strony Microsoftu : microsoft.com
 2. Utowrzyć i udostępnić do zapisu i odczytu na dysku folder np. c:\KPR do którego należy skopiować/wgrać KPRy
  będą więc np. w folderach:
    c:\kpr\KPR_2006
    c:\kpr\KPR_2007
    c:\kpr\KPR_2008
    c:\kpr\KPR_2009
 3. Uruchomić Windows XP Mode i skonfigurować
 4. Jeżeli chcemy drukować - zainstalować drukarki
 5. Zmapować udostępniony folder KPR na dysk (dajmy na to z:) by uruchomić z tej lokalizacji KPRy
  net use Z: \\tsclient\KPR
 6. Zrobić sktót do programu (np. do KPR_2007)
  Wiersz polecenia:  z:\kpr_2007\#bin870\kpr_2007.exe
  Katalog roboczy :  Z:\KPR_2007
  Uruchomić program KPR i działać ...

.


Niezalecaną alternatywą jest virtaulizujący program : DosBOX

Upna początek