W-10 konfiguracja "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H

Konfiguracja wyświetlania programów "bc"."DOS" (KPR,bcFakturowanie i innych) w systemie Windows 10


.
 1. Prawym przyciskiem myszki kliknij na skrócie do programu, lub otwarym juz oknie i wybierz "Właściwości"
  .
 2. Wybierz zakładkę "Opcje" i ustaw "Użyj starszej konsoli"
  .
 3. Wybierz zakładkę "Układ" i ustaw w blokach "Rozmiar bufora ekranu" i
  "Rozmiar Okna" : Szerokość = 80, Wysokośc = 25 oraz
  znacznik "Zawiń tekst.." na być nie zaznaczony
  .
 4. Wybierz zakładkę "Czcionka" i możesz wybrać z listy Czcionkę np. TT Consolas i ustawić jej Rozmiar np. na 28
  .
  --> w okienku "Podgląd okna" możesz od razu zobaczyć jaką część ekranu zajmie wyświetlane okno programu.
 5. Po ustawieniu klikasz przycisk "OK" i po uruchomieniu program zostanie wyświetlony w powiększonym wg zadanych nowych ustawień oknie
  .
 6. UWAGA - po uruchomieniu i w trakcie pracy prosze nie używać przycisku "Maksymalizuj"
  .

Upna początek