W-7,8 mały ekran "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H

Rozwiązanie problemu wyświetlania programów "bc"."DOS" (KPR, bcFakturowanie) w małym oknie w systemach Windows Vista, 7, 8


.
 1. Prawym przyciskiem myszki kliknij na skrócie do programu i wybierz "Właściwości"
  .
 2. Wybierz zakładkę "Układ" i ustaw w blokach "Rozmiar bufora ekranu" i "Rozmiar Okna" : Szerokość = 80, Wysokośc = 25
  .
 3. Wybierz zakładkę "Czcionka" i możesz wybrać z listy Czcionkę np. TT Consolas i ustawić jej Rozmiar np. na 28
  .
  --> w okienku "Podgląd okna" możesz od razu zobaczyć jaką część ekranu zajmie wyświetlane okno programu.
 4. Po ustawieniu klikasz przycisk "OK" i po uruchomieniu program zostanie wyświetlony w powiększonym wg zadanych nowych ustawień oknie
  .
 5. Dodatkowo w przypadku błędnego wyświetlania liter prosze sprawdzić w rejestrze :
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Nls\CodePage]
    "ACP"="1250"
    "OEMCP"="852"
    "MACCP"="10029"
    "OEMHAL"="vga852.fon"
  - oraz (o ile jest wpis)
  [HKEY_CURRENT_USER\Console]
    "CodePage"=dword:00000354
  [HKEY_USERS\.DEFAULT\Console]
    "CodePage"=dword:00000354

   gdzie 354(hex) = 852(dec)

Upna początek