"bc" - KSeF "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H

O programie Pobranie programu Zmiany, wersje Cennik Zamówienie

Dnia 19.01.2024 Minister finansów Andrzej Domański odroczył obowiązkowe wprowadzenie 01.07.2024 systemu KSeF przynajmniej do końca roku 2024, ale wprowadzi w stosownym czasie tak, by nie wprowdzić chaosu w gospodarce

Program:

Programy służą do wysyłania faktur zapisanych wg schematu FA(2).XML na Krajowy System e-Faktur (KSeF) przy pomocy autoryzacji tokenem
Przeznaczone są dla firmy posiadających starsze oprogramowanie, jakie potrafi wygenerować tekstowy plik XML.

Programy posiadają wbudowaną (własną):
 • możliwość weryfikacji poprawności budowy pliku faktury FA(2) wg wzorca crd.gov.pl/wzor/2023/06/29/12648/schemat.xsd
 • możliwości szyfrowania połączenia Sha256 RSA Encryption
 • obsługę usługi WebServices protokołem komunikacji TLS 1.2 nawet w systemach Widnows XP
 • utworzenia połączenia autoryzacją poprzez TOKEN
 • i oczywiście wysłania faktury na portal Produkcyjny, Demo czy Testowy i pobranie numeru KSeF/statusu sesji UPO
 • zapis przebiegu odpowiedzi serwera REST KSeF do wybranego folderu

Program klasyczny/wsadowy bcSendKSeF.exe:
 • - wysyła pliki FA.xml na wybrany portal przekazane do programu w trybie wsadowym jako:
  - plik wsadowy tekstowy z informacjami m.i. o lokalizacji pliku, portalu, do którego zapisany będzie wynik wysłania i numer KSeF
  - plik wsadowy rekordowy (działanie j.w.)
  - plik wsadowy faktura XML, i wówczas wynik przesłania zapisany w tym samym pliku
  -- więcej w "dokumentacji" programu
 • - możliwość działania w trybie ekranowym jak i wsadowym

bcSendKsef01.gif

Biblioteka bcSendKSeF.dll:
 • - wszytko j/w z tym, że:
 • - dane o pliku przekazujemy jako adres do rekordu wsadowego
  -- więcej w "dokumentacji" programu
 • - możliwość działania w trybie ekranowym (dla testowania czy ustawienia opcji/konfiguracji)

Program klasyczny bcFBSendKSeF:
 • możliwość wczytania wielu faktur jednocześnie
 • po poprawnych wczytania możliwość usunięcia lub przeniesienia wczytanych faktur
 • po nieudanym wczytaniu możliwość przeniesienia wczytanych faktur do osobnego folderu
 • wysyłanie w trybie online wielu faktur jednocześnie
 • pobieranie potwierdzenia dla wielu dokumentów jednocześnie
 • bazę danych wczytanych plików faktur *.XML
 • bazę sesji połączeń z liczbą wysłanych faktur przypadających na sesję
 • możliwość zapisu wczytanej faktury wg znormalizowanej nazwy KSeF
 • możliwość zapisu pliku UPO/XML
 • informacje o wysłanych fakturach:
  - skrót SHA2 faktury,
  - datę i czas wczytania i wysłania,
  - identyfikatory numeru KSeF
 • zawężanie wyświetlanych danych wg dat wczytanie, KSeF, dat z faktury, stanu przetwarzania
 • zapis (w standardzie CSV-Exel) pozycji z listy faktur

bcFDSendKsef01.gif

bcFDSendKsef02.gif

bcFDSendKsef03.gif

bcFDSendKsef04.gif

Wymagania programu bcFBSendKSeF:
 • Zainstalowany darmowy system baz danych FireBird
 • -(w pakiecie instalacyjnym lokalna mała wersja FireBird 2.1 Embed)
 • System operacyjny wspierany przez Microsoft Windows od Windows XP w górę
 • 4 MB wolnego miejsca na dysku komputera

górana początek


Pobranie pakietu instalacyjnego:

Uwaga: przed uruchomieniem instalacji czy aktualizacji zaleca się wyłączyć programy antywirusowe (ostatnimi czasy szczególnie paranoiczne), które w niektórych przypadkach powodują usunięcie programu po jego wgraniu/aktualizacji !
bcSendKSeF wersja 0.18 z 19-02-2024
bcFBSendKSeF wersja 0.21 z 22-02-2024

górana początek


Cennik programów:

Pragnę podkreślić, że licencja na jeden egzemplarz programu uprawnia użytkownika do użytkowania go na jednym stanowisku komputerowym.
Jeżeli zachodzi potrzeba instalacji programu na kilku stanowiskach lub użytkowania w sieci, konieczne jest nabycie licencji na każde dodatkowe stanowisko czy staję roboczą.
 (ceny netto) Firma: 1) Multi: 2)
Nowy program - pierwszy zakup
bcSendKSeF (dla obsługi wsadowej via .exe lub jako biblioteka .dll) 100,00
KSS01
300,00
KSS01-NN
bcFBSendKSeF (program z bazą danych) 200,00
KSD01
-
-
1) Firma:  - wysyłanie na portal KSeF związany z numerem NIP przypisanym do licencji
2) Multi:  - wysyłanie na portal KSeF wg dowolnego numeru NIP

górana początek


Zamówienie:

tajniak Złożenie zamówienia na zakup nowego lub aktualizację posiadanego programu.
 1. Proszę poprawnie wypełnić w którym podajemy dane do wystawienia faktury, i wybieramy rodzaj zamawianego programu, celem otrzymania oferty.
 2. Po spełnieniu warunków zawartych w ofercie, i dokonaniu płatności, otrzymuje się pocztą elektroniczną załącznik - plik z licencją (*.lice).
  Należy go zapisać do katalogu(folderu) w którym jest zainstalowany program. Zostanie on wówczas automatycznie odczytany przez program.

górana początek


Upna początek