bcRawGDI "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H

.o programie . pobranie programu . cena . rejestracja

Jest to program, jaki tekstowy plik wydruku standardu RAW przesyła w postaci graficznej GDI na domyślna drukarkę Windowsa.
Umożliwia to wydruk z programów napisanych pod DOS na bezprocesorowe "windowsowe" drukarki GDI połączone do portów LPTx czy USB.
Wejściowe pliki tekstowe muszą spełniać warunek :
1. standard polskich zanków w CP-852. MAZovia,
2. system kodowania komend drukarki (język komend)
- a) dla wersji free "bc" wg załączonego sterownika drukarki.set
- b) dla wersji komercjalnej Epson EPS/2 i IBM
Uwaga :
- rozpoznawane są komendy krojów trybu tekstowego, wielkości czcionek, przesuwu pionowego, poziomego ustawienia bezwzględnego,
- ramki drukowane są graficznie,
- nie uwzględniane są komendy wydruku grafiki, tabulacji, kanałów tabulacji.

Dostępne są trzy typy programów :

Wersja programu opis
okienkowa
bcDosPrint.exe:
+ praca w trybie okienkowym
+ możliwość ustalenia krojów i czcionek
+ możliwość podglądu wydruku
- po uruchomieniu przełącza z aktywnego okna programu na pulpit systemu windows, i wymaga "klawiszowego" powrotu do programu wywołującego

Wywołanie :
bcDosPrint.exe [ plik.txt [ V ] ]
* bez parametru - uruchomienie w trybie pracy okienkowej, ustalenie parametrów, podgląd
* plik.txt - automatyczne odczytanie zadanego pliku i wydrukowanie, opcjonalne usunięcie pliku i automatyczne zamknięcie programu
* V - automatyczne odczytanie zadanego pliku i podgląd wydruku.

wersja konsoli
bcRawGDI.exe:
+ praca w trybie znakowym DOS
+ nie przełącza aktywnego okna z programem na windows
+ automatycznie wydrukuje plik i kończy działanie

Wywołanie:
bcRawGDI.EXE plik.txt [E] [MAZ] [180] [K=nn][R=nn][/DR="Drukarka"] [/FF][/ST][/P]
* plik.txt - plik do wydruku
* E - usunięcie pliku po wydrukowaniu
* MAZ - kodowanie polskich liter w pliku w MAZOVI (domyślnie CP-852)
* 180 - ustawienie skali iteracji na 180 dla wydruków pozycjonowanych XY (domyślnie 216)
* K=nn - wydrukowanie w nn egzemplarzach (domyślnie K=1)
* /FF - jeżeli w pliku nie ma komendy FormFeed (12) to program automatycznie przerzuci wydruk do następnej strony, jeżeli kolejny drukowany wiersz przekroczy roboczą wielkość strony
* /ST - wersja bez wyświetlania komunikatów
* /P - przed zakończeniem pracy programu należy wcisnąć Enter co niekiedy przyspiesza proces wydruku
* R=nn - grubość ramek ustalona na nn pixeli
* /DR="Drukarka" - wydruk na wskazaną drukarkę o nazwie Drukarka np. /DR="Faks"
Uwaga : jeżeli program bcDosPrint umieszczono w tym samym katalogu, to program bcRawGDI przyjmuje wprowadzone w nim (i zapamiętane w pliku bcDosPrint.ini) ustawienia czcionek, standardu liter, skali iteracji i usuwania pliku. Jednakże polecenia wydane z lini komend mają decydujące znaczenie.

Program monitorujący
PrintUSB
Program monitorujący wskazany katalog, do którego wgrywają tekstowe pliki wydruku "stare" aplikacje DOS, odczytuje z niego pliki wg ustalonej nazwy ( maski np. *.prn ) i automatycznie drukuje na domyślnej drukarce. Można przerwać buforowanie i wydruk, ponownie wznowić czy usunąć zadania drukowania.
Wskazany tam, gdzie nie można dokonać rekompilacji "starych" aplikacji a można zmusić program, do wydruku do pliku tekstowego.
Wersja niezarejestrowana pozwala wydrukować dwie pierwsze strony z każdego zadania wydruku.
readme.html Pełen opis interpretowanych komend sterujących programów bcDosPrint i bcRawGdi oraz sposobu instalacji i wywołania.

Aby zmusić programy "bc": KPR_BC, FR340 oraz firmy "Delta": FR400, NIP, Kilometrówka, Środki Trwałe do pracy z drukarkami GDI należy :

 1. pobrać wersję instalacyjną "bc" i zainstalować w katalogu c:\bc
 2. wymienić w programach KPR czy FR340 sterowniki drukarek na załączony
  (tj. zapisać plik spod linku klikając na nim prawym przyciskiem myszki i wybierając "Zapisz element docelowy jako..." do jednego z wymienionych folderów)
  DRUKARKI.SET (3138 bytów)
  • dla programów KPR_2007 do katalogu c:\KPR_2007\#BIN870
   i odpowiednio dla wersji wcześniejszych:
   KPR_2006 - c:\KPR_2006\#BIN860
   KPR_2005 - c:\KPR_2005\#BIN850
   KPR_2004 - c:\KPR_2004\#BIN845
  • dla programu FR340 - C:\FR320
 3. z programów drukować na drukarkę bcRawGDI.
 4. ewentualne zmiany parametrów pracy programu (czcionki, domyślna drukarka) dokonać programem bcDosPrint.exe

RG100 bcDosPrint.exe, bcRawGDI.exe pobranie Cena netto
Wersja tylko dla użytkowników programów firmy "bc" RG100 Kliknij by pobrać wersje bc 2009.11.18 darmowa
Wersja drukująca wg standardów Eposn EPS/2 i IBM,
RG100 Kliknij by pobrać wersje DEMO 2009.11.18

DEMO, program drukuje do trzech stron

darmowa
Wersja drukująca wg standardów Eposn EPS/2 i IBM dla firm producentów oprogramowania DOS wysyłane na zamówienie pod podany zwrotnie adres email z zakodowanymi informacjami o użytkowniku lub producencie oprogramowania

formularz zamówienia .

200,00 zł
za prawo do używania producenta z własnymi aplikacjami

30,00 zł
dla indywidualnych użytkowników

BW100 PrintUSB.exe    
Wersja drukująca wg standardów Eposn EPS/2 i IBM monitorująca wskazany katalog wydruków
BW100 Kliknij by pobrać wersje PrintUSB 2010.05.18

formularz zamówienia .

200.00 zł


Upna początek