FR352 "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H

Bieżąca wersja FR352.24.02a z dnia 07.02.2024


O programie Pobranie programu Zmiany, wersje Cennik Zamówienie

 

 

Program

Chyba najprostszy program do wystawiania faktur vat i rachunków uproszczonych i nie tylko ! .
Minimalne wymagania sprzętowe, prostota obsługi.

Zawiera między innymi :
 • Faktury, Oferty dla klientów (Proforma), Paragony
  • ilość pozycji w dokumencie - 20
  • przy wystawianiu aktualizowane stany magazynowe,
  • możliwość wystawienia faktur usługowych,
  • pełna kontrola spłaty zadłużenia
  • edycja i dodawanie nowych stawek VAT
 • Pobieranie danych kontrahenta z bazy GUS na podstawie numeru NIP
 • Rejestry VATu
 • Generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego w wersjach JPK_FA(1) do (4)
 • Zapis danych do JPK_VAT(2) i (3), JPK_V7M(1) - na potrzeby biura rachunkowego
 • Faktury RR:
  • wystawianie faktur zakupu za Rolników Ryczałtowych,
  • rejestr Faktur VAT RR.
 • Magazyn: remanent, zamówienia, zestawienia
 • biuro: adresowanie kopert, nowe przelewy bankowe: WP, WP_F110, WP_ F111, WP_F112
 • księgowość: raport sprzedaży, niezapłacone zobowiązania, terminy płatności, dochodowość
 • odsetki ustawowe, podatkowe, umowne
 • współpraca z systemem KPR_BC od wersji KP880
 • Eksport danych do formatu XML
 • Zapis faktury do pliku XML wg wzoru FA(2) wersjaSchemy="1-0E" celem, wczytania w KSeF
 • Program posiada bieżące stawki VAT oraz nowe obowiązujące od 01.01.2011 oraz możliwość definicji przyszłych

na góre


 

 

FR352

Pełne wersje instalacyjne programu FR352XXX

 1. Pobierz odpowiednią wersję programu (klikając na odpowiednim do wersji przycisku)
 2. Uruchom pobrany program a rozpocznie się instalacja programu.
  Możesz pobrany instalator wgrać na dyskietkę i zainstalować na komputerze na którym nie ma systemu Windows !

-

Instalator programu dla systemu operacyjnego :     Windows (32 i 64 bit) CP-852
FR352XXX

Programy pomocnicze, konwertery:
Poprawne ustawienie wyświetlania programu w Windows po jego instalacji Ogólna konfiguracja skrótu
Konwerter paragonów w wersji 351/352-uproszczonej do wersji FR352-pełnej
Opcje indywidualne (sam plik FR352*.exe do podmiany):
FR352-30_poz
FR352-40_poz

-

na górę


 

 

Zamówienie licencji na programu.
 1. Proszę poprawnie wypełnić

 2. Po spełnieniu warunków rejestracji otrzymuje się pocztą elektroniczną załącznik - plik z kluczem rejestracyjnym (*.bc). Należy go zgrać do katalogu w którym jest zainstalowany program. Zostanie on wówczas automatycznie odczytany przez program.
 3. Jeżeli nie wiemy w jakim katalogu jest zainstalowany program, proszę odczytać dane z pliku rejestracyjnego Windowsowym Notatnikiem a następnie w programie w pozycji menu Wyjście, podpozycji O programie wpisać uważnie, uwzględniając wielkości liter odpowiednie dane. Lokalizację programu łatwo ustalić w pozycji menu Wyjście, podpozycji DOS, poleceniem CD.

na górę


 

 

Ceny programu:

Pragnę podkreślić, że licencja na jeden egzemplarz programu uprawnia użytkownika do użytkowania go na jednym stanowisku komputerowym. Jeżeli zachodzi potrzeba instalacji programu na kilku stanowiskach lub użytkowania w sieci, konieczne jest nabycie licencji na każde dodatkowe stanowisko.

Wersja programu Ceny netto
Fakturowanie, wersja podstawowa 200,00
FR352-GXX
Każde dodatkowe stanowisko w ramach jednej firmy + 25% ww ceny
Aktualizacja z poprzednich wersji FR352-XXX do FR352-GXX 50,00
Aktualizacja z poprzednich wersji FR351 100,00
Aktualizacja z poprzednich wersji FR350 150,00
Aktualizacja z poprzednich wersji FR330, FR320 180,00

na górę

 

 

Wersje :
Poprzednia wersja FR351
Poprzednia wersja FR350
Poprzednia wersja FR340

Upna początek