KPR 2024 "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H

Bieżąca wersja KP024.02j (20.02.2024)

O programie Pobranie programu Zmiany, wersje Cennik Zamówienie

 

Program: Podatkowa księga przychodów i rozchodów; wynagrodzenia; ZUS; i nie tylko.

Program do obsługi księgowości w małej firmie na rynku od 1991 roku a w nim :

 • najprostsze i najszybsze prowadzenie księgi, rejestrów vat, obowiązujących zestawień
 • rozliczanie dokumentów sprzedaży i zakupów: Faktura VAT-MP, WDT, WNT, transakcje trójstronne
 • rozliczanie dokumentów zgodnie z ustawą "deregulacyjną", wg art. 24d ustawy pdof i art.89a i 89b ustawy vat
 • tworzenie JPK (Jednorodny Plik Kontrolny) JPK-PKPIR, JPK-EWP, JPK-VAT, JPK-V7M, JPK-V7K
 • wypełnianie oryginałów deklaracji oraz pełen wydruk w trybie tekstowym i graficznym
  deklaracji: (VAT-7, VAT-7K : jako części JPK_V7MiK) VAT-26, VAT-27, VAT-UE, VAT-UEK,
  załączniki ORD-ZU
  informacji dochodowych: PID-5, PID-5L
 • rozliczenia wynagrodzeń pracowników, PIT-2, PID-4, PIT-4R, PID-8A, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, IFT-1R/IFT-1
 • eksport deklaracji w trybie XML dla systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów:
  podatku VAT: VAT-8, VAT-9, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-26
  informacji unijnych: VAT-UE, VAT-UEK,
  podatku dochodowego: PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, IFT-1R/IFT-1

  Wczytanie i wysyłka deklaracji XML i plików JPK jest możliwa m.i. naszym programem bcEDEK
 • listy płac i umowy zlecenia
 • pełne rozliczenie z ZUSem, - druki zgłoszeniowe, rozliczeniowe, eksport dokumentów *.xml do Programu Płatnika (wersja 10.02.002)
 • wypełnianie przelewów bankowych W/P, przelewów PODATKI, przelewów ZUS
 • Ewidencja Środków Trwałych umorzonych jednorazowo
 • Noty korygujące
 • Naliczanie odsetek ustawowych, budżetowych i umownych
 • przejrzysty system wizualizacji danych
 • profesjonalna obsługa przed i po sprzedaży, gorąca linia
 • bieżące, dostępne w internecie aktualizacje
 • sprawdzanie poprawności numerów NIP, PESEL, REGON, kont bankowych NRB i liczb kontrolnych
 • operatorzy z poziomami ustawianymi dostępu do opcji programu
 • minimalne wymagania sprzętowe
 • pełna obsługa wielodostępu przy pracy w sieci
 • możliwość eksportu / importu danych do/z innych systemów (w tym niebawem z KSeF) - programem ImportDoKPR

Na górę


KPR_BC : KP024
Sposób postępowania - instalacji / aktualizacji:
 1. Pobierz instalator odpowiedniej wersji programu (patrz uwagi poniżej) i zapisz na dysku komputera
 2. Uruchom pobrany instalator i wskaż miejsce instalacji (domyślne to c:\kpr_2024)
  Uwaga:
  - w przypadku instalacji do folderu na zmapowany dysk sieciowy np Z:\KPR_2024 z powodu zabezpieczeń instalacja może zostać wstrzymana (np. komunikatem brak dostępu, brak miejsca) - wówczas należy dokonać instalacji na lokalizację sieciową tegoż zasobu wg schematu \\Serwer\nazwa_zasobu\KPR_2024
  - w przypadku instalacji na substytucję dysku - zachować się podobnie
  Po takiej instalacji w utworzonym skrócie należy znienić odwołanie do programu i folderu uruchomienia na przypisany sieciowo czy substytucyjnie dysk
 3. Nastąpi standardowa instalacja czy stosownie aktualizacja programu
Instalator programu dla komputerów z system operacyjnym Windows (x86) i (x64), codepage=852 Windows (x86) i (x64)
Program: KP024.02j / 20.02.2024 - PKPiR i wynagrodzenia - wersja pełna i aktualizacja  
Program: WK024.02i / 19.02.2024 - Wynagrodzenia - wersja pełna i aktualizacja  
Program do wygenerowanie rocznego zbiorczego ZUS-IR(z), czy ZUS-IMIR(z) (kiedyś RMUA) wg złożonych deklaracji zapisanych DRA i załączników RCA/RSA/RPA.
Instaluje się w KPR_2024, do uruchomienia z menu: Pracownicy | Deklaracje rozliczeniowe ZUS - F7-ZUS IR(z) lub menu: [DLL].
 
Instrukcje:
Stosownie do §.20.1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów "Szczegółowa instrukcja programu"
(w części związanej z Podatkową Księgą)
Stosownie do §.10.1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów "Szczegółowa instrukcja programu"
(w części związanej z Ewidencją Podatku Zryczałtowanego)
Programy pomocnicze:
Konwerter danych z roku 2023 na 2024
(zawarty jest w instalatorze)
Program do poprawnego ustawienia ścieżek za lata ubiegłe we wszystkich firmach.  
Program do usuwania uszkodzonych rekordów zapisów do księgi.
Uruchom a wyświetli sposób użycia.
 
Biblioteka do ustawianie potwierdzeń z programu bcEDEK w programie KPR_2024 (zawarta jest w instalatorze)  
Nowy wzór "Świadectwa pracy" D_SWPR5.FR3 z 07.06.2024#20
(kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz "zapisz element docelowy jako ..." i zapisz do KPR_2024\#BIN024\FR4)
Uwaga :
 • zanim rozpoczniesz aktualizację zakończ pracę z programem oraz o ile działasz w sieci komputerowej zakończ pracę wszystkich uruchomionych programów KPR na innych stanowiskach
 • nie powinno się instalować programu do katalogu, w którym zainstalowane są wersje programu z poprzednich lat 2003-2017 ponieważ nastąpiła całkowita zmiana budowy i nazw plików
 • po pobraniu proszę sprawdzić wielkość pobranego pliku z wartościami podanymi powyżej. Jeżeli się nie zgadzają proszę przesłać informację jaki plik pobierano, jaka długość się pobrała oraz dokładną datę i czas pobierania
W przypadku aktualizacji programu w trakcie roku 2024 z poprzednich wersji wersji KP024.nn
 • nowsza wersja nałoży się na poprzednią,
 • dane księgowe NIE ZOSTANĄ NARUSZONE (no przynajmniej w założeniu) !
 • Jeżeli wykupiłeś nowy program na 2024 rok masz pełne prawo do samodzielnego pobrania z internetu kolejnych aktualizacji w ramach roku podatkowego
 • Jeżeli zamawiasz aktualizację u siebie, w siedzibie swojej firmy musisz zapłacić za dojazd i instalację !.
W przypadku aktualizacji z wersji KPR_BC KP023 (2023) na KP024 (2024)

Na górę


 

Zamówienie na zakup/aktualizację programu (nabycie klucza do uruchomienia programu).
 1. Proszę poprawnie wypełnić formularz zamówienia programu:

 2. Po spełnieniu warunków rejestracji otrzymuje się pocztą elektroniczną załącznik - plik z kluczem rejestracyjnym (*.bc). Należy go zgrać do katalogu w którym jest zainstalowany program, domyślnie "C:\KPR_2024\#BIN024". Zostanie on wówczas automatycznie odczytany przez program. Jeżeli nie wiemy w jakim katalogu jest zainstalowany program, możemy to odczytać w programie KPR_2024 w opcji wyboru firmy klawiszem Ctrl K - pozycja "Lokalizacja EXE"
 3. Jeżeli nie potrafimy tego wykonać proszę odczytać dane z otrzymanego pliku rejestracyjnego dowolnym edytorem np. Windowsowym Notatnikiem i wprowadzić je do programu w opcji menu Wyjście | O programie, uwzględniając wielkości liter.

Na górę


 

Ceny netto programów:

Pragnę podkreślić, że licencja na jeden egzemplarz programu uprawnia użytkownika do użytkowania go na jednym stanowisku komputerowym.
Jeżeli zachodzi potrzeba instalacji programu na kilku stanowiskach lub użytkowania w sieci, konieczne jest nabycie licencji na każde dodatkowe stanowisko.

 (ceny netto) biuro : *) podatnik : *)
Nowy program - pierwszy zakup
KP024 *)- podatkowa księga przychodów i rozchodów (cena obejmuje aktualizacje za rok podatkowy 2024, chyba że "ustawodawca tak namiesza" w trakcie roku, że będzie potrzeba ponownej przebudowy programu)
Podstawowa 1130,00
KP024-BXX
570,00
KP024-PXX
Podstawowa z modułem wynagrodzenia 1760,00
KP024-BLX
870,00
KP024-PLX
Podstawowa z modułem wynagrodzenia
+ ZUS + Eksport danych do Programu Płatnika (c)
2010,00
KP024-BLE
980,00
KP024-PLE
WK024 - wynagrodzenia :
Wynagrodzenia + ZUS + Export do płatnika 1310,00
WK024-BLE
650,00
WK024-PLE
*)
Biuro:  - prowadzenie dowolnej ilości firm, ksiąg
Podatnik:  - prowadzenie jednej firmy, z maksymalnie trzema oddziałami/księgami wg tego samego numeru NIP (lub nazwy) jaki wprowadzony jest do klucza rejestracyjnego
Rozszerzenie wersji programu : różnica w cenie

Koszt dodatkowych stanowisk, nabycia i aktualizacji 25% 25%
Opłata za używanie każdego z programów na kolejnych stanowiskach komputerowych to iloczyn w/w procentu, ilości dodatkowych stanowisk i ceny zakupu nowego programu, czy odpowiednio aktualizacji

Aktualizacja na rok księgowy 2024 z poprzednich wersji :
  (ceny netto) (B) biuro: (P) podatnik:
Cena aktualizacji z wersji 023 (2023)
Cena aktualizacja zawiera planowane zmiany, no chyba że ustawodawca "domyśli" coś zupełnie nowego (jak w 2022) to może być dopłata
z KP023BXX/PXX | księga 500,00 230,00
z KP023BLX/PLX | księga + wynagrodzenia 750,00 350,00
z KP023BLE/PLE | księgi+wynagrodzenia+ZUS 880,00 410,00
z WK023BLE/PLE | same wynagrodzenia+ZUS 530,00 290,00
Ceny wyjściowe usługi aktualizacji przez zdalny pulpit.
Zdalna instalacja + przeniesienie danych 2023 - 2024 (na stanowisko) 300,00 90,00
Cena aktualizacji ze starszych wersji 990-022 (2019 do 2022)
z KP990-022BXX/PXX | księga 690,00 340,00
z KP990-022BLX/PLX | księga + wynagrodzenia 990,00 490,00
z KP990-022BLE/PLE | księgi+wynagrodzenia+ZUS 1190,00 600,00
z WK990-022BLE/PLE | same wynagrodzenia+ZUS 820,00 450,00
 • *) KPR_2024 rozprowadzany jest jako jedna wersja - jeden moduł programu. Dostępność do możliwości - wersji uzależniona jest od posiadanego klucza rejestracyjnego.
 • w.w. ceny to ceny NETTO programów "loco sprzedawcy".
 • Jeżeli ktoś nabył wersję programu KPR_2024 to przysługuje mu prawo nieodpłatnego pobrania z internetu, lub w siedzibie firmy "bc" czy u dystrybutora aktualnej wersji programu KPR_2024. Nie może jednak domagać się nieodpłatnego przyjazdu i ponownej nieodpłatnej instalacji.

Na górę


Wersje :
 • Opis zmian programu KP024 przeprowadzonych w roku podatkowym 2024 - znajdziesz w pliku HIST024.TXT.
*) Program
wersja "wg klucza" zawiera :
Podstawowa KP024:
KP024-PXX
KP024-BXX
PKPiR-Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, wydruki wg wzorów z ustawy,
EP - Ewidencja Przychodów podatku zryczałtowanego, wydruk wg wzoru z ustawy,
rejestry VAT, rozliczanie dokumentów VAT-MP
Deklaracje VAT :
VAT-8(11), VAT-9M(10), VAT-10(6), VAT-11(6), VAT-12(4), VAT-26(1), VAT-UE(5), VAT-UEK(5),
plus ich odpowiedniki standardu XML eksportu do systemu e-Deklaracje MF
Jednorodny Plik Kontrolny JPK-VAT(3), JPK-PKPIR(2), JPK-EWP(3)
Jednorodny Plik Kontrolny JPK-V7M(2), JPK-V7K(2) - i zawarte w nich deklaracje VAT-7(22), VAT-7K(16)
Podatkowe Informacje Dochodowe PID-5, PID-5L, odpowiedniki kiedysiejszych PITów, z możliwością drukowania na jednej kartce.
Przelewy : bankowe, podatkowe, ZUSowskie,
Odsetki od zobowiązań, noty korygujące, dowody wewnętrzne,
Ewidencja Środków Trwałych umorzonych jednorazowo,
Rozliczenie opłat za emisję spalin.
+moduł wynagrodzenia:
KP024-BLX i
KP024-PLX
+ :
Dane do wynagrodzeń : 10 składników wynagrodzeń, 5-potrąceń, zasiłki, świadczenia
Umowy zlecenia, o dzieło, wypłaty jednorazowe
Modyfikowalne listy płacy,listy wypłat "bezosobówka"
PIT-2(9), PID-4, PID-8A, PIT-8C(11), PIT-11(29), IFT-1R/IFT-1(16),
PIT-4R(11), PIT-8AR(10) w nowych wersjach,
eksport XML PIT-4R(12), PIT-8AR(12), PIT-11(29), IFT-1R/IFT-1(16), PIT-8C(10) do systemu e-Deklaracje MF
eksport XML zbiorczych deklaracji PIT-11Z(29), PIT-8CZ(11) do systemu UBD
obsługa PPK w wynagrodzeniach, zapis wpłat do pliku XML formatu GRUPA_PPK 2.00,
przelewy wynagrodzeń na konta
+moduł ZUS :
KP024-BLE
KP024-PLE
+ :
Dane do formularzy zgłoszeniowych o aktualizacyjnych (wdrukowanie w oryginały):
ZAA, ZBA, ZCNA, ZCZA, ZFA.ARK, ZIPA, ZIUA, ZPA, ZUA, ZWPA, ZWUA, ZZA
Miesięczne naliczanie składek na bazie wynagrodzeń (wdrukowanie w oryginały):
DRA, RCA, RNA, RSA, ZUS-IM
Druku ZUS-RUD, ZUS-PEL
Przesyłanie przygotowanych w wynagrodzeniach danych do Programu płatnika wg standardu XML
WK024 :
WK024-BLE i
WK024-PLE
Przelewy : bankowe, podatkowe, ZUSowskie, odsetki od zobowiązań,
Informacje PID-5, PID-5/A, PID-5X, PID-5L,
oraz moduły jak w *BLX i *BLE.

Każdy program zaprojektowany jest tak, że umożliwia prowadzenie księgowości w roku księgowym 2024 i następnych. Jedynie sprawozdania podatkowe, interpretacje czy deklaracje zmieniają się jak w kalejdoskopie, stosownie do roku księgowego. Kontynuujemy więc starą tradycję corocznej innej nazwy programu, ponieważ trzymanie wszystkich zmian w jednym programie jest już niewykonalne.
Wersja 8-bitowa "DOS" od 2018 roku nie jest już wspierana.
Odbywało się to już "w locie" ale gwoli przypomnienia :

Tabela wersji programów za lata 1999-2022:
Zgodność z przepisami
za rok podatkowym
Wersja
i link programu
2024 KP024
2023 KP023
2022 KP022
2021 KP021
2020 KP020
2019 KP990
2018 KP980 od tego roku tylko w Windows 32/64
2017 KP970 ostatnia wersja działająca w DOS 8bit
2016 KP960
2015 KP950
2014 KP940
2013 KP930
2012 KP920
2011 KP910
2010 KP900 od tej i nowsze działają na Windows 64bit
2009 KP890 ta i poprzednie tylko DOS i Windows 32bit
2008 KP880
2007 KP870
2006 KP860
2005 KP850
2004 KP845
2003 KP840
2002 KP830
2001 KP820
2000 KP810
1999 KP800 i KP801
Każda z powyższych umożliwia prowadzenie księgi do roku 2099 !

Z poważaniem, Bogdan Chudzikiewicz

Upna początek